Jste zde

037 - únor 1994

Nevymlouvejte se na svatého Františka!

Jan Spousta

Nerozumím politice. Nerozumím římskokatolické církvi. Strany, které jsme si zvolili, nám toho v předvolební kampani tolik pěkného navykládaly o konzervativních hodnotách, o tom, že je třeba zestátněný majetek co nejrychleji předat zpět privátním vlastníkům, o právním stálé. A církev? Církev, kterou jsem si zvolil, čítá veřejně věty jako .chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi", nebo .bohatý těžko projde do království nebeského" (Mt 19,21nn). Představme si, jak by se vyvíjela majetková jednání, kdyby se příslušné instituce držely svých zásad: premiér Klaus: .Já myslím, že je to opravdu nezbytné. Ta pole si musíte vzít také. Šlechta si vzala, emigranti si vzali, vláda tu není od toho, aby se o váš majetek starala." vicepremiér Kalvoda: .A na toho svatého Františka se nevymlouvejte. To byla jiná doba. Tenkrát ještě neexistoval duch demokratického kapitalismu." ministr Lux: .Podívejte, znovu vám opakuji, že naší straně se tento přístup zdá být krajně nespravedlivý. Moravští bohoslovci a kněží už teď sebrali sto tisíc podpisů věřících pod požadavek, aby si stát ponechal přinejmenším pole a lesy. Nechtěl bych, aby k tomu došlo, ale již nyní se ozývají ve straně hlasy, že v případě navrácení všeho majetku církvi budeme muset zvážit setrvání v koalici." arcibiskup Graubner: .Nemohla by se ta pole tedy dát paní Havlové do nadace?  Zrovna včera jsem jí tam posílal darovací listiny na pár nepotřebných klášterních budov. . ." premiér Klaus: .No podívejte se, pokud si je tam pak dáte sami -" P. Fiala: .Víte, my bychom vám rádi vyšli vstříc. Ale uvědomte si, jaká by to byla práce rozdat jenom ty obrovské lesy." předseda Pilip: .Tato strana má křesťanství přímo ve svém názvu. Domnívám se. . . Nejsem si zcela jist, Otče. . . ale snad by naše strana byla popřípadě ochotna nemovitý majetek převzít místo vás. . . víte, abychom usnadnili koaliční spolupráci. . ." Nerozumím naším politickým stranám. Nerozumím své vlastní církvi. Takové průzračné ideály - a taková neprůhledná jednání. . .

Asi to tak už bude: podle jasných ideálů se řídí řečníci na tribunách a kazatelnách.  Reálné vůdčí motivy bývají jasné méně. V našem případě ovšem nejsou naštěstí neprůhledné úplně.

Důležitá poznámka: všechny názory a výroky osob, jmenovaných v tomto článku, jsou zcela smyšlené.