Jste zde

Nová agenda pro službu nemocným

Schválením nové agendy .Služba nemocným" skončila generální synoda Spojené evangelicko-lurerské církve Německa (společný orgán zemských církví) v Bad Eilsen u Mundenu. Agenda obsahuje liturgické texty pro zpověď, večeři Páně s nemocným a žehnání nemocných. Přes určité tradiční .obavy z magického zneužití" byl nakonec schválen i formulář mazání nemocných olejem ve znamení kříže na čele a na rukou. Přítomný konzultant potvrdil, že tato služba byla v luterské reformaci akceptována a padla za obé i až v osvícenství. V naší době byla obnovena nejprve v ekumenických a charismatických skupinách, v amerických církvích a již před celoněmeckým schválením ji realizovaly zemské církve v Bavorsku, Duryňsku a Severním Polabsku. Tato služba je chápána jako další krok k pastoraci zaměřené na celého člověka, na rozdíl od dřívějšího intelektualismu. 

Jsem přesvědčen, že sám Bůh vyprázdnil kněžské semináře, protože chce něco jiného. a toto jiné musíme hledat v prostotě srdce a svobodě Ducha.