Jste zde

Náboženství posiluje děti při konfliktech

Ranánáboženská výchova může být podle mínění vědeckých odborníků pro děti posilouv jejich pozdějším životě. Vyučování náboženství je prý stejně důležitéjako raná hudební výchova nebo raná sportovní činnost. K tomuto závěrudospěli pedagogové, lékaři a teologové v rámci vědeckého symposia veFrankfurtu nad Mohanem.

Náboženskyvychovávané děti vykazují i později jako dospívající a dospělí dobrou ochranupřed ztrátou orientace a vyrovnávají se lépe s krizovými situacemi,zjistili schodně vědečtí odborníci během dvoudenníhosymposia s názvem Potřebují děti náboženství? (BrauchenKinder Religion?).

Evangelickýteolog prof. Friedrich Schweitzer (Univerzita Tübingen) připomínal, že každé dítě má právo na náboženskouvýchovu. Děti hledají bezpečí a usilují o orientaci pro vlastní budoucnost.Právě v našem stále komplexnějším světě je náboženská vazba nezbytná.Profesor Schweitzer však také varoval před možnýminegativními účinky náboženské výchovy, které mohou být způsobeny destruktivníma autoritativním přístupem vychovatelů.

Psychiatrpro děti a mládež prof. Gunther Klosinski(Univerzita Tübingen) zdůraznil, že náboženskávýchova přispívá k pozitivnímu sociálnímu chování. Ale také uvedl, žestrachy, deprese, nechutenství a psychózy mohou být následkem přílišautoritativní religiozity. Hlavně mládež pocházející z malých okrajovýchnáboženských společenství a ze sekt musí v období puberty nejenomzvládnout odpojení od rodičů, ale musí i bojovat s náboženskýmnátlakem ze strany rodiny. Ve srovnání s evangelickou a katolickou mládežímohou se tyto děti jenom velmi těžko z jejich náboženských obcí vymanit.

Naprotitomu může zdařile vytvořená náboženskost podle názoru tübingenskéhokriminologa prof. Hanse-Jürgena Kerneraposkytovat významnou ochranu proti tomu, aby se mladý člověk dostal na zcestí a stal se zločincem. Náboženští lidé sice také„nejsou osvobozeni od pokušení“, ale najdou spíš cestu, jak čelit zlu,zdůraznil profesor Kerner před asi 150 odborníkyz vědeckého výzkumu, z církví, z oblasti vzdělávání az politiky. Když je religiozita spojena s úctou k životu as respektem před důstojností druhého člověka, potom poskytuje výbornoupodporu pro odklonění člověka od možné kriminální kariéry nebo pro jeho novésociální začlenění.

Z německéhodeníku Taunus-Zeitung9.3.2004, s. 3, převzal a přeložil Jiří G. Kohl