Jste zde

Rozvrh letního semestru IES ETF UK

autor: 

Přednášky letního semestrubakalářského studijního programu Teologie křesťanských tradicprobíhají v Institutu ekumenických studií, Vyšehradská 41, Praha 2(proti Botanické zahradě) a jsou veřejně přístupné. Vizhttp://www.iespraha.cz

1. ročník (středy od 17:30)

23.2. Alice Kliková: Nietzsche: jaký bůhumírá? Interpretace jako jediný nástroj orientace moderníhočlověka.

2.3. Alice Kliková: Heidegger a Gadamer:Hermeneutika fakticity a problém dějinného vědomí.

9.3. Alice Kliková: Paul Ricoeur: Setkání sesvětem (biblického) textu.

16.3. hostovská přednáška Peter De May (spoluse 3. ročníkem)

23.3. velikonoční prázdniny

30.3. Ondřej Fischer: Nietzsche, Ivana Noble:Marx a Freud

6.4. hostovská přednáška Anthony Carroll:Frankfurtská škola

13.4. Ivana Noble: Husserl, Ondřej Fischer:Heidegger

20.4. Ondřej Fischer: Sartre, Ivana Noble:Jaspers

27.4. hostovská přednáška Mike Kirwan:Girard

4.5. Petr Dvořák: Russell, Ondřej Fischer:Wittgenstein

11.5. Petr Kouba: Lévinas: setkání s Druhýmjako poukaz k nekonečnu

18.5. Petr Dvořák Austin, Ivana Noble:Derrida

25.5. Petr Pokorný: Text, jazyk a význam

27. - 28. 5. (pátek a sobota) víkendovýseminář

1.6. panelová diskuse na téma: Jak můžednešní filozofie hovořit o transcendenci

2. ročník (čtvrtky od 17:30)

24.2. Ivan Štampach: Co je náboženství a coje religionistika

3.3. Rudolf Vévoda: Inkvizice a "hon načarodějnice"

10.3. Rudolf Vévoda: Křesťanské církve mezibarokem a osvícenstvím

17.3. Ivan Štampach: Religiozita

24.3. velikonoční prázdniny

31.3. Rudolf Vévoda: Vybrané problémynáboženských dějin 19. století

7.4. Rudolf Vévoda: Křesťané, komunismus afašismus

14.4. Ivan Štampach: Hinduismus

21.4. Luboš Kropáček: Islám - historie

28.4 Luboš Kropáček: Islám - současnost

4. 5. (středa) Martin Vaňáč: Druhý vatikánskýkoncil

12.5. Ivan Štampach: Budhismus

19.5. Ivan Štampach: Judaismus

26.5. Ivan Štampach: Současná religiozita

27. - 28. 5. (pátek a sobota) víkendovýseminář

2.6. Ivan Štampach: Mezináboženské vztahy

3. ročník (čtvrtky od 17:30)

24.2. Martin Prudký: Biblický seminářIII.

3.3. Ivana Noble: Trojice

10.3. host: Stvoření a pád

16.3. (středa) hostovská přednáška Peter DeMay (spolu s 1. ročníkem)

24.3. velikonoční prázdniny

31.3. Ivana Noble: Kristologie I.

7.4. Ivana Noble: Kristologie II.

14.4. Ivana Noble: Soteriologie

21.4. hostovská přednáška Mike Kirwan:Pneumatologie I.

28.4 Ivana Noble: pneumatologie II.

3.5. (úterý) nebo 4.5. (středa) termín a témabudou upřesněny

12.5. Ivana Noble: Maria a svatí

19.5. Ivana Noble: Eschatologie

26.5. Ivana Noble: Antropologie (seminář)

27. - 28. 5. (pátek a sobota) víkendovýseminář

2.6. Monika Šlajerová: Trojice a inkarnaceočima muslimů

4. ročník

2.3. (středa) 17:30 Seminář k bakalářsképráci (další termíny podle domluvy)

30.4. (sobota) 9:00 - 16:00 Ivana Noble:Sakramentologie