Jste zde

Jan Konzal

Pondělí 6. týdne v mezidobí

autor: 

Znamení a jejich účinky

Gn 4, 1-15.25; Mk 8, 11-13

Leckdy se zdá, že existují znamení dobrá a znamení zlá. Myslím, že dělící čára je jinde: je dobré a špatné čtení znamení.

Pondělí 5. týdne v mezidobí

autor: 

Bůh tvoří spolu s člověkem (1993)

Gn 1, 1-19; Mk 6, 53-56

Čtvrtek po Popeleční středě

autor: 

Cena života (1989)

Dt 30, 15-20; L 9, 22-25

7. neděle v mezidobí A

autor: 

Nastav druhou tvář; svatost a dokonalost v obou Smlouvách

Lv 19,1-2.17-18; Mt 5, 38-48

Novozákonní dokonalost resp. svatost je opravdu trochu jiného typu, než je v náboženství zvykem.

5. neděle v mezidobí A

autor: 

Kořeny naděje

Iz 58,7-10; Mt 5, 13-16

4. neděle v mezidobí A

autor: 

Blahoslavení jako sůl země a světlo na svícnu

1 K 1, 18-31; Mt 5, 1-12

(Rotunda sv. Máří Magdalény Praha 30. 1. 2005)

3. neděle v mezidobí A

autor: 

Povolaný je vyvolen a ospravedlněn

Iz 8, 23b-9, 3; Mt 4, 12-23

Křtu Páně A

autor: 

Povolání Bohem potvrzené; co je a co není svátost (1993)

Sk 10, 34-38; Mt 3, 13-17

Příběh dnešního evangelia není na prvý poslech zrovna průhledný. Už jej posloucháme ušima těch, kteří jsou po generace křtěni jako děti. A tak mnohému unikne, čeho se tu dnes smí stát svědkem: pomazání Nazaretského Ježíše na Krista. Ježíš je označen Duchem svatým na svědectví, že opravdu dozrál. Jeho dosud vnitřní úvahy uzrávají v rozhodnutí, přecházejí v činy.

7. leden

autor: 

Mesiáš v těle, lidské chyby a dokonalost

1 J 3, 22-4,6;   Mt 4, 11-17.23-25

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Jan Konzal