Jste zde

Jan Konzal

Zjevení Páně

autor: 

Zjevení nejen zviditelňuje a motivuje, ale plodí činy (2004)

RCL Iz 60, 1-6; Ef 3, 1-12; Mt 2, 1-12

Slavíme, že se neviditelný Pán zjevuje. Stává se zjevným. Opravdu se to děje? A o jakou zjevnost jde?

Zjevení Páně

autor: 

Neviditelný se zjevuje (1994)

Mt 2, 1-12

Písmo nám dnes nabízí dobrý test: tušíme, Jak vlastně vstupuje Bůh do individuálních "dějin člověka"? Jak jsme se setkali s ním my, moje já a jeho ty? Zná mne právě v té hliněné nádobě, jak říká svatý Pavel? Jak se zjevuje člověku pravda? Jak Bůh?

3. leden

autor: 

Beránek, novozákonní spravedlnost a ospravedlnění božím dětstvím (1994)

1J 2, 29-3, 6; J 1, 29-34

Je to provokující čtení; kdo mu pozorně naslouchá, musí dřív nebo později měnit svůj pojem spravedlnosti. Je tu řeč o tom, jak se děje spravedlnost na světě poté, co do něho vstoupil Bůh.

Vigilie slavnosti Narození Páně

autor: 

2002

Iz 9, 2-7; Sk 13,16-25; L 2, 1-14

Tentokrát jsem se pokoušel reflektovat prazvláštní detail, který mi v souvislostí s vánocemi až do letošních vánoc docela úspěšně unikal. Je to kontrast zprávy jednoho a téhož autora – Lukáše – o příběhu Jana řečeného Křtitel a Ježíše řečeného Kristus. Myslím, že Lukáš je porovnat chtěl, proto příběhy jejich vstupu do světa plné symbolických významů řadí bezprostředně po sobě.

20. prosinec

autor: 

Vánoce dospělých, znamení

Iz 7, 10-14; L 1, 26-38

Právě jsme slyšeli opravdu vánoční slovo. Nic o jesličkách, přesto jsou zde celé vánoce. Křesťanské vánoce jsou totiž svátky dospělých.

4. neděle adventní A

autor: 

Věřte znamení času

Iz 7, 10-14; Mt 1, 18-24

Říkáme si, že přece jen svého Pána očekáváme. Prý se těšíme, až přijde. Těšíme se opravdu? Není to spíš podobné uhýbání nebo i útěk před milostí, jaký volil Achaz?

17. prosinec

autor: 

Naděje v beznaději (1989)

Gn 49, 2.8-10; Mt 1, 1-17;

Sv. Jana apoštola – 27.12.

autor: 

1 J 1, 1-4; J 20, 2-8;

Jan uvěřil; boží slovo i víra se dějí

Zdá se to tak samozřejmé: Vstoupil do hrobu ukřižovaného Nazaretského a uvěřil; jenže čemu nebo komu vlastně uvěřil ten učedník? Nemylme se, tam není řeč o víře v zmrtvýchvstání. Musíme se ptát textu, co to zde text o apoštolovi prozrazuje, když zmiňuje, že Petr jej předběhl.

Farnost nebo obec

autor: 

Getsemany vznikly v r. 1990 jako interní občasník pražské obce ES. Když v r. 1993 začaly vycházet jako měsíčník s celostátní působností, pražská obec ES si začala vydávat interní časopis Ratolesti. Vycházely nepravidelně, celkem 14 čísel, až do r. 1998, kdy si obec zřídila interní webovou stránku.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Jan Konzal