Jste zde

Jan Konzal

4. neděle adventní A

autor: 

Věřte znamení času

Iz 7, 10-14; Mt 1, 18-24

Říkáme si, že přece jen svého Pána očekáváme. Prý se těšíme, až přijde. Těšíme se opravdu? Není to spíš podobné uhýbání nebo i útěk před milostí, jaký volil Achaz?

17. prosinec

autor: 

Naděje v beznaději (1989)

Gn 49, 2.8-10; Mt 1, 1-17;

Sv. Jana apoštola – 27.12.

autor: 

1 J 1, 1-4; J 20, 2-8;

Jan uvěřil; boží slovo i víra se dějí

Zdá se to tak samozřejmé: Vstoupil do hrobu ukřižovaného Nazaretského a uvěřil; jenže čemu nebo komu vlastně uvěřil ten učedník? Nemylme se, tam není řeč o víře v zmrtvýchvstání. Musíme se ptát textu, co to zde text o apoštolovi prozrazuje, když zmiňuje, že Petr jej předběhl.

Farnost nebo obec

autor: 

Getsemany vznikly v r. 1990 jako interní občasník pražské obce ES. Když v r. 1993 začaly vycházet jako měsíčník s celostátní působností, pražská obec ES si začala vydávat interní časopis Ratolesti. Vycházely nepravidelně, celkem 14 čísel, až do r. 1998, kdy si obec zřídila interní webovou stránku.

Sobota po 2. neděli adventní

autor: 

Angažmá ve společnosti (1989)

Sir 48, 1-4, 9-11; Mt 17, 10-13;

Eliáš se chválí, ale všimněte si, že se chválí podmínečně. Sirachovec Eliášovi přiznává, že je rozhodující silou, že není jemu rovna. Ale na závěr tohoto čtení se naznačuje, že by bylo nemoudré spokojit se jen tou spravedlností, která soudí Baalovo kněžstvo a soudí je úspěšně i proti mocné královně Jezabel.

Čtvrtek po 2. neděli adventní

autor: 

Království trpí násilí; umění doufat

Iz 41, 13-20; Mt 11, 11-15

Když jsem četl poslední pastýřský list, tak na mne padla velká tíseň: království Boží, které je tam kupodivu také ještě citováno, je tam zapřaháno do souvislostí, které budí úzkost; skutečně "trpí násilí", řečeno slovy a v duchu evangelia. Ale to není ten největší problém těchto dní. Jsou ještě horší problémy.

Úterý po 1. neděle adventní

autor: 

Bůh (i jeho spása) je jiný (1989)

Iz 11, 1-10; L 10, 21-24;

Pondělí po 2. neděli adventní

autor: 

Umění naděje a smíření (1993)

Iz 35, 1-10; L 5, 17-26;

Celému světu chybí naděje. To není překvapující. Je však divné, že naděje chybí i často nám. Byli jsme přece svědky již mnoha podivuhodných věcí. Avšak podobně jako Ježíšovi posluchači tenkrát, i my býváme nadšeni jen na chvilku; brzy se vrátíme do svých stereotypů. A ten stereotyp je čím dál tím smutnější.

1. neděle adventní A

autor: 

Eschatologické smíření (1993)

Iz 2, 1-5; Mt 24, 37-44

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Jan Konzal