Jste zde

Jan Konzal

Sv. Cecilie - 22.11.

autor: 

Oz 2, 16b.-22; Mt 25, 1-13;

(1993)

Zásluha a pošetilost; věrnost

Má snad být sv. Cecilie ta, která vedena chytrým sobectvím není ochotna rozdělit se s bližním o svůj olej? Takový výklad může napadnout jen toho, kdo nechá ladem dnes nabízený úryvek starozákonní. Starý dobrý prorok Ozeáš totiž nabízí lepší klíč k porozumění evangeliu i klíč k tajemství, kohože si to Ženich oblíbil a proč.

31. neděle v mezidobí C

autor: 

RCL. Abk 1, 1-4; 2, 1-4; Ž 119, 137-144; 2Te 1, 1-4.11-12; L 19, 1-10

Vyhlížet záchranu

(2019)

Žalmista vyznává, že Boží spravedlnost je mocná a spolehlivá. Právě v tom spravedlivém Bohu i my dnes trváme, dýcháme, jsme. Jak se pak může stát, že zakoušíme tolik zlovolné lidské svévole a Božího mlčení k tomu?

30. neděle v mezidobí C

autor: 

RCL: Jl 2, 23-32; Ž 65; 2Tm 4, 4-8.16-18; L18, 9-14

Boží vláda a její spravedlnost

Rotunda sv. Máří Magdalény, Praha, 24.10. 2004

29. neděle v mezidobí C

autor: 

MR: Ex 17, 8-13; L 18, 1-8:

Víra ve spasení, boží soudy (nespravedlivý soudce)

(1992)

Kdekdo by dnes rád viděl v dnešním starozákonním úryvku důkaz, že magie nejen funguje, ale že se i vyplácí: donuťme nějakou fysikální fintou Mojžíšovy ruce vzdorovat zemské přitažlivosti a Amálek bude vyřízen. Jsou totiž věci mezi nebem a zemí... Prosté; dnešnímu okultně laděnému uchu zvlášť lahodné vysvětlení, ba prý návod.

28. neděle v mezidobí C

autor: 

MR_ 2Kr 5, 14-17; L 17, 11-19;

Deset malomocných, boží království léčí

Slavnost sv. Václava – 28.9.

autor: 

Mdr 6,9-21; Mt 16,24-27

(2008)

Dějinami spásy, Písmem, dokonce samotným evangeliem se táhne spor, zda je „lepší vrabec v hrsti než holub na střeše“. A zůstane otevřeným problémem, protože pře se tu důvěra náboženské zkušenosti s důvěrou smyslu kříže.

Vigilie Nanebevzetí Panny Marie – 14.8.

autor: 

1 Kr 15, 3-16; L 11, 27-28

(1998)

Král David dnešního úryvku je zcela zaujat myšlenkou oslavit archu úmluvy. Řekli bychom skoro: ať to stojí, co to stojí, sláva musí být. Jenže aniž to tušil, tímhle postupem se stal středem veškeré pozornosti on, královský velekněz, žehnající liturg. Jeho milovaná a upřímně ctěná archa zůstala ve stínu.

Manželství jako dobrodružství odvahy a naděje

autor: 

(2013)

Iluze o praxi soužití

Iluze o roli lásky

Zamilovanost

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Jan Konzal