Jste zde

Jan Konzal

Slavnost sv. Václava – 28.9.

autor: 

Mdr 6,9-21; Mt 16,24-27

(2008)

Dějinami spásy, Písmem, dokonce samotným evangeliem se táhne spor, zda je „lepší vrabec v hrsti než holub na střeše“. A zůstane otevřeným problémem, protože pře se tu důvěra náboženské zkušenosti s důvěrou smyslu kříže.

Vigilie Nanebevzetí Panny Marie – 14.8.

autor: 

1 Kr 15, 3-16; L 11, 27-28

(1998)

Král David dnešního úryvku je zcela zaujat myšlenkou oslavit archu úmluvy. Řekli bychom skoro: ať to stojí, co to stojí, sláva musí být. Jenže aniž to tušil, tímhle postupem se stal středem veškeré pozornosti on, královský velekněz, žehnající liturg. Jeho milovaná a upřímně ctěná archa zůstala ve stínu.

Manželství jako dobrodružství odvahy a naděje

autor: 

(2013)

Iluze o praxi soužití

Iluze o roli lásky

Zamilovanost

12. neděle v mezidobí C

autor: 

1 Kr 19, 1-15a; Ž 42; Ga 3, 23-29; L 8, 26-39

(2010)

Středa po 7. neděli velikonoční C

autor: 

Mk 9, 38-41

Nechodili s námi; důvěra a tolerance

7. neděle velikonoční C

autor: 

(2016)

Sk 16, 9-15; Ž 67; Zj 21, 10.22 - 22,5; J 14, 23-29

Petrova služba

autor: 

Sir 39, 8-14; Mt 16, 13-19

(1992)

Boží slovo a služba slovem (z formace jáhnů)

autor: 

Prostírat stůl slova božího

Představa, že budou doopravdy kázat před shromážděnými věřícími je pro některé zlou můrou, pro jiné je zase dávno vytouženým snem. Obě tyto krajnosti jsou naivní a plodí je povolání nezralé. Jáhen je Kristem i církví pověřen, aby se spolupodílel při prostírání stolu slova božího. Ne méně, ne více.

Sv. Jana Nepomuckého 16.5.

autor: 

Sk 12, 24-13, 5a; J 12, 44-50

Rodí se Janové (Miláček a Nepomucký)

Je to vskutku "dobrá zpráva": Pán si vybírá pro službu. Povolává i vyvoluje. Ale jak jsme dnes slyšeli, ten jediný, kterému byl dán veškerý soud nad celým stvořením, ten prohlašuje, že nepřišel soudit, právě naopak. A tak má každý z nás odsouzení zcela ve své moci - máme je každý jen ve své hrsti.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Jan Konzal