Jste zde

358 - duben 2023

Třetí světová válka?

„Za minulých sto let proběhly tři světové války: '14-18, '39-45 a tato, která je světovou válkou. Začalo to po částech a dnes už nikdo nemůže říct, že se nevede celosvětová válka. Všechny velmoci jsou do ní zapleteny. Bojištěm je Ukrajina. Všichni tam bojují. To přivádí myšlenky ke zbrojnímu průmyslu. Jeden odborník mi řekl, že kdyby se jeden rok nevyráběly žádné zbraně, problém světového hladu by byl vyřešen. Jedná se o trh se zbraněmi. Války se vedou, staré zbraně se prodávají, nové se testují.“

To je úryvek z rozhovoru papeže Františka pro švýcarský rozhlas a televizi (RSI), který natočil italský vatikanista Paolo Rodari u příležitosti 10.výročí papežova zvolení. Jeho části byly zveřejněny 10. března 2023. Den předtím, 9.března, čelila Ukrajina masivnímu útoku ruských raket, kterých bylo vypáleno téměř 100. Mířily hlavně na kritickou infrastrukturu a civilní cíle po celé Ukrajině. Takových útoků podnikla ruská armáda již mnoho. Tváří v tvář tomuto terorizování civilního obyvatelstva považuji některá papežova vyjádření za nevhodná až skandální.

Rozumím, že papeži trvale vadí válka i samotné zbrojení (viz např. encyklika Fratellii tutti z roku 2020, čl. 262). Nedělám si ani iluze o tom, že na Ukrajině mají mnozí různé zájmy. Přesto mi jeho tvrzení, že na Ukrajině jsou „imperiální zájmy, nejen ruského impéria, ale i impérií jiných“, vadí a považuji ho za příliš relativizující. Zatímco Rusové zcela bezostyšně ostřelují v podstatě celé území Ukrajiny, kdykoliv se jim zachce, navíc ze vzdálených pozic, což znemožňuje jakoukoliv adekvátní reakci, podporovatelé Ukrajiny dlouhodobě a složitě jednají o tom, jak poskytnou vojenskou pomoc pouze k obraně vlastního území (viz např. dlouhé debaty o dostřelu poskytnutých zbraní). Papežova slova o různých imperiálních zájmech podle mne relativizují zřejmou a odsouzeníhodnou agresi Ruska vůči Ukrajině a jejímu obyvatelstvu.

Kromě ohledu na katolické křesťany na ruském území a diplomatické snahy o ponechání prostoru pro dialog, je tento postoj zřejmě ovlivněn latinskoamerickou zkušeností. Brazilský teolog osvobození Leonardo Boff v textu o ekologické hrozbě v důsledku eskalace rusko-ukrajinské války na svém blogu ostře obvinil NATO, které prý pod tlakem USA rozšířilo své útočné akce z Atlantiku do Tichomoří. Podle Boffa se NATO hanebně podřídilo imperiální vůli USA. Nepoučilo ze dvou válek v Evropě ve 20. století. Válka na Ukrajině, je podle něj konfrontace mezi USA a Ruskem/Čínou o to, kdo drží geopolitickou nadvládu nad světem. Doposud platil unipolární svět s naprostou převahou USA. Boff si klade otázku, proč se evropský Západ rozhodl pro vůli k moci, a ne pro vůli k životu pacifistů, proč si zvolil tuto cestu, která může celou planetu zdevastovat natolik, že se stane neobyvatelnou.

Při těchto slovech mám pocit, že by papež František i Leonardo Boff mohli vzít v úvahu i jiný úhel pohledu, který je dán negativní historickou zkušeností východní části Evropy s imperiálními ambicemi Ruska a pozitivní roli, kterou v tomto kontextu představuje jimi kritizované NATO.