Jste zde

Martin Vaňáč

357 - březen 2023

Synodální tsunami

Ohlasy na úmrtí emeritního papeže Benedikta XVI.

Na požadavek rychlého svatořečení ("Santo subito!") zesnulého papeže Benedikta XVI. (16. dubna 1927 – 31. prosince 2022) reagovala rakouská teoložka Irmtraud Fischer (nar. 1957) svým článkem publikovaným na internetových stránkách Nadace Herberta Haaga „Za svobodu v církvi“ 4. ledna 2023. Fischer po absolvování studia pedagogiky studovala v letech 1977-1982 katolickou teologii na univerzitě ve Štýrském Hradci.

356 - únor 2023

Předvolební Jezulátko

355 - leden 2023

Zemřel Benedikt XVI.

354 - prosinec 2022

Adventní doba v čase nejistoty

Na začátku adventní doby jsem narazil na dva citáty, na kterých je možné ukázat určitou proměnu vnímání společenské atmosféry v současné době.

„Na úsvitu třetího tisíciletí se však lidstvo probouzí ze zlého snu a žasne. Stačilo jen několik desetiletí, a hladomor, pandemie i válka se staly minulostí,“ napsal profesor hebrejské univerzity v Jeruzalémě Yuval Noah Harari ve své knize Homo deus: Stručné dějiny zítřka z roku 2015.

J.Š. Baar a úsilí o reformu církve

Portrét Jindřicha Šimona Baara v říjnových Getsemanech byl zaměřen na jeho působení kněze-spisovatele. Mail od pozorného čtenáře nás upozornil, že nebyla zmíněna jeho role v reformním hnutí katolických kněží. Baar se skutečně zúčastnil reformního hnutí kněžstva sdruženého v Zemské jednotě katolického duchovenstva (existovala v letech 1902–1907). Na ustavující valné schůzi Jednoty katolického duchovenstva 14. listopadu 1918 byl zvolen jeho předsedou. V dopise Sigismundu Bouškovi ze 4.

353 - listopad 2022

Šedesát let od zahájení II. vatikánského koncilu

352 - říjen 2022

Papež o dodávkách zbraní na Ukrajinu

351 - září 2022

Druhá fáze synodální cesty katolické církve

350 - léto 2022

Proměna odcházejícího arcibiskupa

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Martin Vaňáč