Jste zde

Redakce

Zprávy

autor: 

Anglikáni a Řím: ochlazení

Tematický obsah ročníku 2003

autor: 

Editorialy

Po pravici čipo levici, ale bez slona (J. Spousta) 1/1

Lidská zralosta křesťanská zralost (J. Spousta) 2/25

Světlo božípřítomnosti (J. Spousta) 3/49

Slabinysvětového řádu (J. Spousta) 4/ 4/77

Entropie (J.Spousta) 5/101

Vůně a dotyky,barvy a chuti (J. Spousta) 6/129

Sněm a jehoproblémy (J. Spousta) 7-8/157

Bez svatozářenebo se svatozáří? (J. Spousta) 9/221

14. spolkové shromáždění hnutí Církev jsme my

autor: 

Ženy a úřad v římskokatolické církvi bylohlavní téma 14. veřejného spolkového shromáždění katolického reformního Hnutílidu církve Církev jsme my (KirchenVolksBewegung Wir sind Kirche)konaného od 24. do 26. října 2003, ke kterému se do Frankfurtu nad Mohanemdostavilo více než 80 delegátů z 19 německých diecézí. Shromáždění sezúčastnili i další hosté z Německa, Francie, Jižní Afriky a Austrálie.

Škola není vězení

autor: 

Čtenář JiříUllmann z Ostravy reagoval na editorial listopadovéhočísla Getseman. Všímá si výroku „A křesťanská církev? Ta jistě není místem, kdeby útlak dětí vrcholil – tím jsou dětské věznice, kterým říkáme jesle, školky aškoly.“ Z jeho dopisu vyjímáme:

Tento názor považuji za velmi „avantgardní“,problematický a škodlivý. A nemyslím si, že je to tím, že již patřím k ténejstarší generaci. Prošel jsem mnoha školami a již to mohu hodnotittrochu s odstupem.

144 - listopad 2003

autor: 

 

Guasparri Bartolomeo Papini : Corporal case - Firenze, c. 1593-97

Paramenta

Zprávy

autor: 

Biskupové Francie: Ne euthanasii

17. seminář zájemců o teologii na téma Křesťanství a ekologie

autor: 

pořádaný Institutemekumenických studií v Praze ve spolupráci s ekologickou sekcí Českékřesťanské akademie a Vyšší sociálně pedagogickou a teologickou školou Jabok se uskuteční ve dnech 28. a 29. listopadu 2003v prostorách Jaboku, Salmovská8, Praha 2.

Další informace o aktivitáchInstitutu ekumenických studií v Praze naleznete na stránkáchhttp://www.iespraha.cz.

Předplatné na rok 2004

autor: 

Předplatné pro rok 2004 (12čísel) činí 100 Kč, poštovné 120 Kč; dohromady 220 Kč. Časopis může nadálevycházet díky tomu, že veškeré autorské, překladatelské i redakční práce,sazba i tisk jsou prováděny zdarma. Nemalou měrou k tomu přispívají i tičtenáři, kteří zaplatí více, než je povinná částka. Umožňují časopis zasílati některým materiálně slabším čtenářům za nižší cenu (100 Kč).

143 - říjen 2003

autor: 

 

Kříž zdobený drahými kameny, freska z Pontianových katakomb, 8. stol.

Kříž

Zprávy

autor: 

Argentina: Páter smrt nevypovídá

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Redakce