Jste zde

Redakce

Rozvrh zimního semestru bakalářského studijního programu Teologie křesťanských tradic UK - ETF 2003/04

autor: 

Přednášky probíhají v Institutu ekumenickýchstudií, Vyšehradská 41, Praha 2(proti Botanické zahradě) a jsou veřejněpřístupné.

Další informace vizhttp://www.iespraha.cz

1. ročník

(středy od 17:30)

8.10. Ivana Noble:Čas dějin a čas eschatologie

15.10. Ivana Noble:Kulturní a utopická paměť

22.10. Jan Spousta: Úvod do sociologienáboženství III.

29.10. IvanaNoble: Rehabilitace náboženské zkušenostiv moderní a postmoderní době

Otevřený dopis ženatých kněží papeži

autor: 

Severoatlantická federace za obnovu kněžství

Obracíme se na Vás, velevážený papeži Jene Pavle II., na Vaše spolubratry v biskupském úřadě i na všechny věřící římskokatolické církve.

Vaše Svatosti, považujeme Vás za silného kormidelníka loďky Petrovy, schopného nastavit i odlišný kurs, je-li to nezbytné. Vaše změny kurzu budou přijaty, protože každý ví, že se neřídíte módou, nýbrž tradičními hodnotami.

142 - září 2003

autor: 

 

Španělský mnich hrající na zvonky, miniatura z 13. století

Zvony

Zprávy

autor: 

II. světové setkání konfesně smíšených manželství

Kurs praktické liturgiky – podzim 2003

autor: 

Věnujte prosímpozornost rozvrhu podzimních kursů praktické liturgiky, které jako obvyklepořádá Institut ekumenických studií, Vyšehradská 41, Praha 2:

pondělí 29. září 2003, 17.30

učebna B3 – Liturgie smíření – oslava božíhomilosrdenství, které umožňuje obrácení(Pavel Hradilek)

středa 22. října 2003, 17.30

učebna A4 – Příprava liturgie pro děti(Vojtěch Eliáš)

Opravy

autor: 

V informaci, kterou jsme uveřejnili o iniciativě Coena, byla špatně uvedena internetová adresa. Přinášímetedy správné znění s (doufejme) správným odkazem:

Coena(z lat. Coena Domini – Večeře Páně) je otevřenáiniciativa členů Českobratrské církve evangelické a sympatizantů, kteří usilujío prohloubení duchovního, liturgického a svátostného života v evangelickécírkvi. Toto úsilí je neseno teologickou prací a slavením bohoslužeb přispolečných setkáních, stejně jako aktivní účastí na bohoslužebném a duchovnímživotě sborů, kde působíme ať už jako duchovní či laici. Pozornost přitomchceme kromě Písma svatého a reformačních vyznání věnovat teologickému aliturgickému bohatství církve obecné. Mimo jiné se zaměřujeme na studiumnovodobých ekumenických dokumentů, k nimž se ČCE ve své preambuli hlásí (Limský dokument, Leuenbergská konkordie). Hlásíme se k úsilí o liturgickou obnovu, kteráprobíhá v evangelických církvích i celé ekumeně. Našeaktivity jsou otevřeny dalším zájemcům. Více informací nahttp://coena.edunix.cz/.

Eucharistie/večeře Páně a ekumenický dialog

autor: 

Pokračování anketních odpovědí

Pokračujeme v naší anketě na roli eucharistie/večeře Páně v ekumenickém hnutí. Chce-li se někdo z čtenářů na toto téma také vyjádřit, může napsat své odpovědi na adresu redakce nebo e-mailem na adresu vanac@etf.cuni.cz. Otázky zní: 1) Jaký je Váš názor na roli eucharistie/večeře Páně v procesu sbližování mezi křesťany? 2) Jaké vidíte perspektivy v této otázce?

Společná večeře Páně je možná

autor: 

Tezeo eucharistické pohostinnosti

V těchto tezích oeucharistické pohostinnosti se hlásí ke slovu tři ekumenické institutyspolupracující v takzvaném Jihozápadním sdružení, aby daly nový podnět naléhavéekumenické diskusi o otázce společné eucharistické praxe. Činíme tak v zájmulidí, kteří se již po mnoho let ekumenicky angažují a pro něž se stal společnýživot v ekumenických manželstvích, projektech a obcích samozřejmostí. Našeinstituty se zabývají především otázkami, které se týkají ekumenického životaevangelických a katolických křesťanů, ačkoliv tyto otázky mají samozřejměvýznam také pro dialog s jinými křesťany a církvemi.

141 - léto 2003

autor: 

 

Varhanní prospekt. Dóm v Essenu, 1963

Varhany

Zprávy

autor: 

Kniha o L. Javorové česky

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Redakce