Jste zde

Redakce

Rozvrh letního semestru bakalářského studijního programu Teologie křesťanských tradic UK - ETF 2003/04

autor: 

Přednášky probíhají v Institutu ekumenických studií, Vyšehradská41, Praha 2 (proti Botanické zahradě) a jsou veřejně přístupné.

Informace o případných změnách v rozvrhu naleznete nahttp://www.iespraha.cz

1. ročník (středy 17.30)

25.2. Jakub Čapek:Teologie a hermeneutika?

3.3. AliceKliková: Ukázky aplikací hermeneutických postupů

147 - únor 2004

autor: 

 

Rohovník obecný (Ceratonia siliqua L.)

Ceratonia siliqua L. - rohovník obecný, svatojánský chléb.

Zprávy

autor: 

Laické kázání: švýcarský biskup Grab připomněl předpisy

Institut ekumenických studií v Praze

autor: 

http://www.iespraha.cz

K čemu sdružení je

Občanské sdružení bylo založeno v roce 1994s cílem podpořit ekumenický dialog v České republice. Prioritousdružení bylo vytvoření školy stejného názvu, která by umožnila studentům iabsolventům různých oborů vysokých škol rozšířit si svoje vzdělání o základyekumenické teologie. Mezi zakládající členy sdružení patří například prof.Radim Palouš, bývalý rektor Univerzity Karlovy, Mgr.Pavel Smetana, tehdejší předseda Ekumenické rady církví a synodní seniorČeskobratrské církve evangelické, prof. Jan Sokol, dnes děkan Fakultyhumanitních studií, a další osobnosti církevního a veřejného života.

Zprávy

autor: 

Římská universita vyznamenala kontroverzního teologa

Laické kázání: švýcarský biskup Grab připomněl předpisy

autor: 

Bern (KAP) Churskýbiskup Amedee Grab odmítlvýtku, že se ve své diecézi provinil proti církevnímu právu tím, že dovolillaická kázání. Je legitimní, že laičtí teologové káží během bohoslužeb slova,cyklů promluv či pobožnostech. V rámci eucharistické slavnosti se tak neděje,řekl Grab pro internetové radioradio.kath.ch.Konservativní lidové hnutí Pro Ecclesia sdělilo vnejnovějším vydání švýcarského katolického týdeníku, že Grabbyl Vatikánem napomenut po stížnostech, které podalo toto hnutí. Podle Pro Ecclesia je laické kázání vážným nešvarem, protože kázáníje součástí liturgie a podle katolického církevního práva přísluší tedy jenknězi nebo jáhnovi.

Absolventů ekumenické teologie přibývá

autor: 

Počet absolventů bakalářskéhostudijního programu Teologie křesťanských tradic se v uplynulém roce rozrostlna 18. Dne 26. listopadu 2003 složili promoci v pražském Karolinu tři novíabsolventi. Jsou to: Ing. Pavla Friedrichová Sirůčková(téma bakalářské práce: Zkáza nebo naděje? Úloha křesťanů při řešení ekologickéotázky), Ing. Pavel Kočnar (Jak by se mohly vzájemněobohatit církve lidového a evange-likálníhotypu), Mgr. Jan Lata (Sudetští Němci a jejich odsun na stránkách církevníhotisku v letech 1945 –47).

Heinz Schütte: Neteologické překážky jednoty

autor: 

V nakladatelství Vyšehrad vyšel na konci r. 2003 druhýdíl Ekumenického katechismu Heinze Schütteho nazvaný Církev všech křesťanů. Přibližme si jehoobsah krátkým úryvkem, věnovaným neteologickým překážkám ekumenické jednoty. – Profesor Heinz Schütte (* 1923) je katolický teolog a kněz; v letech 1975– 1979 byl teologickým poradcem Sekretariátu pro jednotu křesťanů v Římě. JehoEkumenický katechismus vyniká jasným výkladem společných i odlišných stanovisekhlavních křesťanských tradic i angažovaností pro teoretické a prakticképřekonání rozkolů mezi církvemi. Třetí a poslední díl Ekumenického katechismuby podle plánu měl vyjít za rok.

Rozkol kvůli svěcení žen nebyl překonán

autor: 

Výtahz komuniké zasedání Mezinárodní starokatolické biskupské konference (IBK) vPraze 16. - 22. 11.2003

V Utrechtské unii sjednocení biskupové starokatolickýchcírkví se shromáždili v Praze na své každoroční zasedání. Kromě jinýchjednání a zpráv museli biskupové řešit také několik obtížných záležitostí.

Velká částbodů jednání pojednávala o vztazích k jiným církvím, zvláště k Anglikánskécírkvi. Přitom se hovořilo o důsledcích pro účast starokatolických biskupů navzkládání rukou při anglikánských biskupských svěceních, kterého se účastnítaké biskupové z těch církví, se kterými starokatolické církve nestojí vespolečenství. K tomu se vyjádřili biskupové tímto prohlášením:

145 - prosinec 2003

autor: 

 

Chórové lavice, dóm v Ulmu, 1440-1474

Sedadla

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Redakce