Jste zde

Pavel Hradilek

Zklamané očekávání

Caban P., Dejiny kresťanskej liturgie v staroveku, Paulinky, Praha 2013

Název nové knihy doc. ThDr. Petra Cabana. PhD. z Katolíckej univerzity v Ružomberoku zní slibně. Zabývat se zvoleným tématem je užitečné. Znalost dějin liturgie prvních křesťanských století je jedním z hlavních pramenů při liturgické obnově církví. V Teologických textech 3/2013 vyšla příznivá recenze této knihy.

Pozvání ke studiu teologie

Mnozí z nás, nejen římští katolíci, sledují s nadějemi počínání nového papeže Františka. Sympatická je jeho snaha o decentralizaci církve, snaha se rozejít s prostředím finančních machinací či sexuálního zneužívání a věnovat se životu podle evangelia. Ale snahy jakéhokoli pastýře, byť charismaty Duchem obdařeného, o reformu vyjdou naprázdno, nebudou-li mít ohlas zdola. Je zapotřebí, aby se tzv. „laici“ chopili svého křestního poslání. K tomu je zapotřebí nejen odhodlání, ale i vzdělání.

Reflexe setkání „Kresťanstvo a komunismus II“

Organizace „Centrum pre európskú politiku“ pořádala ve dnech 29.-30. listopadu 2013 v Trenčianských Teplicích další setkání na téma křesťanství a komunismus, které navazovalo na obdobnou akci před dvěma roky. Obě setkání byla věnována přínosu skryté církve, jejímž představitelem byl biskup Felix Maria Davídek. I když byly některé příspěvky věnovány minulosti, smyslem bylo se zorientovat v současnosti a vykročit do budoucnosti.

Ze setkání jsem si odnesl několik postřehů, s kterými bych rád čtenáře Getseman seznámil:

Liturgie amerických presbyteriánů

Book of Common Worship1 Presbyteriánské církev USA2 byla vydána před 20 lety, v r. 1993. Představuje, dle mého názoru, velmi zdařilý plod liturgické obnovy této velké kalvínské církve.3 Kniha by mohla být inspirací pro liturgickou obnovu ČCE, kde kalvínský vliv převládá, i ostatní reformované církev u nás.

Za biskupem Janem Blahou

Biskup skryté církve Jan Blaha (12. 3. 1938 – 13. 12. 2012) vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích a až do důchodu pracoval v civilních povoláních. Patřil mezi blízké spolupracovníky představitele skryté církve u nás Felixe Maria Davídka (1921–1988).

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Pavel Hradilek