Jste zde

Pavel Hradilek

Reflexe setkání „Kresťanstvo a komunismus II“

Organizace „Centrum pre európskú politiku“ pořádala ve dnech 29.-30. listopadu 2013 v Trenčianských Teplicích další setkání na téma křesťanství a komunismus, které navazovalo na obdobnou akci před dvěma roky. Obě setkání byla věnována přínosu skryté církve, jejímž představitelem byl biskup Felix Maria Davídek. I když byly některé příspěvky věnovány minulosti, smyslem bylo se zorientovat v současnosti a vykročit do budoucnosti.

Ze setkání jsem si odnesl několik postřehů, s kterými bych rád čtenáře Getseman seznámil:

Liturgie amerických presbyteriánů

Book of Common Worship1 Presbyteriánské církev USA2 byla vydána před 20 lety, v r. 1993. Představuje, dle mého názoru, velmi zdařilý plod liturgické obnovy této velké kalvínské církve.3 Kniha by mohla být inspirací pro liturgickou obnovu ČCE, kde kalvínský vliv převládá, i ostatní reformované církev u nás.

Za biskupem Janem Blahou

Biskup skryté církve Jan Blaha (12. 3. 1938 – 13. 12. 2012) vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích a až do důchodu pracoval v civilních povoláních. Patřil mezi blízké spolupracovníky představitele skryté církve u nás Felixe Maria Davídka (1921–1988).

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Pavel Hradilek