Jste zde

Zprávy

Bartoloměj I. označil ničení životního prostředí za hřích

Atény (KAP) „Bůh stvořil rostliny a zvířata. My lidé jsme zodpovědni za jejich zachování. Kdo tak nečiní, hřeší," řekl konstantinopolský patriarcha Bartoloměj I., hlava světového pravoslaví, který bývá kvůli svému nasazení za ochranu stvoření také nazýván „zelený patriarcha". Bartoloměj I. pořádá každoročně mezinárodní symposium na téma životní prostředí, které má za cíl posílit dialog mezi vědou a náboženstvím. „Hodiny odbíjejí dva­náctou! Pokud okamžitě nerozpoznáme znamení doby a adekvátně nezareagujeme, čekají nás zhoubné přírodní katastrofy, za které je ve svém sobectví zodpovědný pouze sám člověk."

Setkání biskupů uniatských církví v Maďarsku

Budapešt (KAP) Řeckokatoličtí („uniatští") biskupové z celé Evropy se mezi 20. a 22. květnem tradičně setkali v severomaďarském poutním místě Mariapocs.

V Maďarsku se k církvi byzantského obřadu hlásí přibližně 350 tisíc věřících. S odstupem největší řeckokatolická církev v Evropě je na Ukrajině s přibližně šesti miliony věřících. Historickým milníkem na cestě k založení této církve bylo uzavření unie (sjednocení) s římskokatolickou církví v Brestu (1595-1596). Většina pravoslavných biskupů v tehdejší polsko-litevské republice se z politických důvodů rozhodla pro uzavření unie s Římem. Biskupové pro tuto církev zachovali byzantskou liturgii a zároveň uznali papežovu svrchovanou autoritu. Řecko­katolické eparchie dnes existují v Rumunsku, Bulharsku, Makedonii, Itálii, Polsku, Chorvatsku, Slovensku a v České republice.

Národní basilika ve Varšavě

Varšava (KAP) Po šesti letech stavebních prací by měla být v listopadu tohoto roku dokončena hrubá stavba polské Národní basiliky Boží prozřetelnosti ve Varšavě. Termín jejího vysvěcení záleží na ochotě věřících financovat stavbu poskytnutím dalších milodarů. Interiér kopulového chrámu připomíná římský panteon. V podzemí kostela mají být v budoucnu pohřbívány významné polské osob­nosti. V prvním podlaží, 26 metrů nad přízemím, vznikne multimediální muzeum Jana Pavla II., který v roce 1999 posvětil základní kámen této církevní stavby.

Zemřela Irena Sendlerowa - zachránkyně polských Židů

Varšava (KAP) Někdejší vůdčí osobnost polského protinacistického odboje Irena Sendlerowa zemřela ve věku 98 let v jedné z varšavských nemocnic. Katolička Sendlero­wa a její spolupracovníci z podzemní organizace Žigota propašovali za druhé světové války více než 2500 židovských dětí z varšavského ghetta a zajistili pro ně spolu s falešnými doklady bezpečí v katolických rodinách, klášteřích a útulcích. Sendlerowa byla zatčena a mučena gestapem, neprozradila však nikoho. Jako příslušnice nekomunistic­kého odboje byla pronásledována také v po­válečném Polsku a náležitého ocenění se jí dostalo až ve stáří.

Křesťansko-muslimský dialog je třeba prohloubit

Berlín (KAP) Opat-primas benediktinského řádu, Notker Wolf, se kriticky vyjádřil ke křesťansko-muslimskému dialogu. Ten byl podle něho sice na mnoha místech zahájen, jeho úroveň je však třeba prohloubit. Katolická církev podle opata Wolfa není na probouzející se náboženské uvědomění muslimů připravena. Wolf označil církev v Německu za „příliš institucionalizovanou". Aby na mladé lidi působila důvěryhodněji, musí přestat myslet ve strukturách a znovu odhalit odevzdanost Bohu. Místo toho aby církev nabízela „všestranný pastorální servis" a „komplexní péči", by se spíš měla snažit pracovat s lidmi a nabídnout jim spoluúčast na jejich životě.

Jordánský princ Hasan obdržel mírovou cenu

Tokio (KAP) Princ Hasan bin Talal se stal letošním držitelem tokijské mírové ceny Niwano. Nadace Nikkyo Niwana tím ocenila Hasanovo úsilí o mezináboženské porozumění a označila ho za „umírněný, mírumilovný hlas islámu", který celý svůj život věnoval dosažení spravedlivého míru na Blízkém východě budovaném na základech lidské důstojnosti a náboženské inspirace. Nikyyo Niwano, podle kterého se cena jmenuje, byl zakladatelem buddhistického laického hnutí a zúčastnil se jako jeden z mála nekřesťanských pozorovatelů 2. vatikánského koncilu.

Slovensko: vznikla církevní televizní stanice TV Lux

Bratislava (KAP) V neděli 4. května zahájila přímým přenosem slavnostní bohoslužby, kterou celebroval bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský, své vysílání slovenská církevní televizní stanice TV Lux. Její ředitel Marek Poláček vyjádřil přesvědčení, že právě nyní je vhodná doba pro vznik katolické televize: „Lidé na Slovensku potřebují televizní stanici pro celou rodinu, na jejíž program se mohou bez problémů dívat i děti."

TV Lux je společným dílem produkčního studia Lux Communication, salesiánů Dona Bosca a Slovenské biskupské konference. Právě ta se nedávno rozhodla upřednostnit vlastní církevní vysílání před společným projektem s českou TV Noe, protože se jí ekumenický program české TV Noe, která se orientuje i na společnost mimo církev, nezdál adekvátní.

Petice Nechceme sa prizerať

Bratislava (KAP) Na Slovensku vznikla petice „občanské iniciativy občanské solidarity s oběťmi holokaustu" nazvaná Nechceme sa prizerať. Předmětem její kritiky je chování trnavského arcibiskupa Jána Sokola, který 18. dubna 2008 sloužil slavnostní mši na památku bývalého prezidenta válečného slovenského státu Jozefa Tisa. Podle petice během této mše „sa verejne zľahčovala a popierala akákoľvek zodpo­vednosť prezidenta Tisa za režim štátu, ktorého bol prezidentom. Verejne boli vystavené symboly štátu, ktorý svojim totalitným režimom zbavil občianskych práv, majetku a deportáciami vystavil ohrozeniu života a spôsobil smrť desiatok tisíc slovenských židovských spoluobčanov."

Codex Sinaiticus na internetu

Berlín (KAP) Od 15. května lze na internetu na adrese http://www.e-manuscripts.org najít 43 stran jednoho z nejstarších dochovaných rukopisů bible. Oznámila to lipská univerzitní knihovna. 400 zachovaných listů 1600 let starého rukopisu Codex Sinaiticus bude do konce roku 2009 zcela digitalizováno. Dnes se části řecky psaného rukopisu nacházejí na čtyřech různých místech: v britské knihovně British Library v Londýně, v klášteře svaté Kateřiny na egyptském Sinajském poloostrově, v ruské národní knihovně v Petrohradě a v univerzitní knihovně v Lipsku. Tyto instituce spolu od roku 2005 spolupracují a plánují mimo jiné také vydání faksimile, výstavu a dokumentární film o rukopisu.

Codex Sinaiticus patří spolu s rukopisem Codex Vaticanus k nejstarším zachovaným rukopisům bible a je jediným úplným zněním Nového zákona. Digitální verze nabízí víc než jen zobrazení originálního textu, psaného pouze versálkami, bez mezer a obrázků. Uživatelé internetu a badatelé mohou stránkami pohybovat jako digitálním filmem, části textu mohou zvětšovat a nechat si zobrazit řeckou transkripci nebo německý překlad. Profesor starověkých dějin na univerzitě v Lipsku, Reinhold Scholl, je přesvědčen, že digitalizace urychlí výzkum­nou práci na tomto kodexu. Jeho pergamenové listy jsou totiž natolik citlivé na světlo a zároveň tak cenné, že byly vědcům dosud téměř nedostupné. Digitalizace jim nyní umožní rozeznat dokonce ještě víc detailů než je vidět originálu.