Jste zde

Přihlášky ke studiu ekumenické teologie

Studium Teologie křesťanských tradic ještě přijímá

Přihlášky k bakalářskému studiu Teologie křesťanských tradic pro akademický rok 2008/9, které nabízí Univerzita Karlova - Evangelická teologická fakulta ve spolupráci s Institutem ekumenických studií, je možno podat do 31. 7. 2008. Přijímací zkoušky se uskuteční 1. 9. 2008, zahájení výuky intenzívním kurzem mimo Prahu 12. - 21. 9. 2008. Více na www.etf.cuni.cz a www.iespraha.cz.