Jste zde

Maria - hořící keř

autor: 

Jsem evangelík

a Maria je pro mne atraktivní

jako obraz Božího vtělení

Na poušti hořel trnový keř

a přece neshořel

"Vyzuj svou obuv, země zde je svatá"

Zde se Mojžíš učil modlitbě

V Hamburku jsem viděl trnový keř

z kovaného železa ve Svatém Petru

U koše se svíčkami stálo:

"Chcete jednu založit a za někoho se modlit?"

Celý keř byl plný světel

Takový trnový keř

stál i ve Františkově kapli ve Walkersdorfu

Trnový keř a Vánoce

Vánoční stromek je trnový keř

Na starých vánočních obrazech hoří keř

a u jeslí leží střevíc -

adorace zázraku:

Bůh se dotkne člověka

a ten neshoří na popel

Maria počne a žije

To, že se stane matkou a zůstane Pannou

je menší div

Vždy hořely svíce před obrazy Marie

s papežem i bez něho

Jedna ikona východní církve se jmenuje:

"Bohorodička - keř, který neshoří"

Maria je keř, Kristus je plamen

Mojžíš neuctíval keř

ale Boha, který se v něm zjevil

Modlím se k tomu, který se stal v Marii člověkem

Pro oba, keř i Marii, však platí

V jejich blízkosti se dobře modlí