Jste zde

Poděkování za prof. Smolíka

Prof. ThDr. Josef Smolík, emeritní profesor praktické teologie ETF UK, zemřel 4. února 2009.1 Nezažil jsem jej v době normalizace jako děkana Komenského evangelické teologické fakulty, kde zřejmě čelil tlakům, které byly nad jeho síly a ne ve všem obstál. Setkával jsem se s ním později a poznal jsem v něm, v tom nejlepším slova smyslu, staršího bratra v Kristu.

Počátkem devadesátých let jsme jej pozvali do pražské obce ES. Učil nás amatéry, kteří jsme neznali biblické jazyky, týmové práci s biblí při přípravě bohoslužby. Spolu s Jiřím Štorkem navštívili i nedělní setkání obce. Od poloviny devadesátých let se několikerým způsobem zasloužil o Intitut ekumenických studií. Býval předsedou přijímací komise, po inkorporaci do Evangelické teologické fakulty i předsedou komise pro státní zkoušky. Řadu let vedl biblicko-liturgický seminář, ve kterém se studenti učí společně připravovat kázání i celou bohoslužbu.

Ještě před několika roky, dávno po osmdesátce, přišel pěšky 6 km lesem - od vlaku na místo letního soustředění studentů. Hospodin mu však především daroval, až do vysokého věku, jasnou hlavu. Měl úžasný přehled vědomostí i pedagogické schopnosti je předávat dál. Stále zůstával pastýřem, který se dělil o svoji víru, a tak vytvářel prostor, aby rostla víra studentů, které učil.

Díky svým zkušenostem byl schopen upozorňovat na silná i slabá místa jednotlivých ročníků, doporučovat specifickou pedagogickou strategii.

Bylo radostí s panem profesorem spolupracovat a jsem vděčný Hospodinu za všechna obdarování, která mu dal, za vše, co jsme se od něj naučili.

1http://www.etf.cuni.cz/zezivota/umrti_JSmolik/