Jste zde

Knihovnička Getseman

autor: 

Nakladatelství CDK vydalo v překladu Petra Kitzlera knihu Rané křesťanství: počátky a vývoj církve do roku 600, jejímž editorem je Ian Hazlett. Jde o netradičně pojatý „pamětní spis" u příležitosti pětaosmdesátin anglikánského církevního historika a archeologa Williama Frenda (1916-2005). Namísto obvyklého sborníku výzkumných prací na navzájem nesouvisející témata jde o pokus společnými silami řady badatelů napsat systematickou učebnici předmětu, tedy dějin církve v prvním půltisíciletí její existence. A záměr se podařilo úspěšně uskutečnit: přes odlišnosti v přístupu více než dvou tuctů autorů kapitol vzniklo celkově velmi vyrovnané, přehledné, čtivé a všeobecně přístupné dílo, informující nejen o historických událostech a dogmatických konfliktech, ale také o myšlení, víře a společenském kontextu prvokřesťanské doby.

Bohužel český překladatel, jakkoli celkově svůj úkol zvládl výtečně, zvolil při překladu vlastních jmen poměrně radikální cestu pokud možno se vyhýbající počeštěným variantám včetně těch již dávno zažitých. Místo Jeronýma se tak v knize setkáme s Hieronymem, o židovských starožitnostech nás informuje Ióséfos Flávios a Řehoř se běžně píše Grégorios, to vše často bez vysvětlivky upozorňující na možnost odlišné transkripce. Pro čtenáře, jimž je kniha určena především, tedy „laiky" v oboru starocírkevní historie, kteří nemluví řecky a neznají původní prameny, to může znamenat zbytečnou zátěž navíc. V každém případě je to však kniha mimořádně cenná, kterou lze doporučit také každému angažovanému křesťanovi: mnoho dodnes žhavých témat vnitrocírkevního dialogu - otázky církevní autority, formulace některých klíčových nauk, liturgie i discipliny - bylo poprvé řešeno právě v dobách, o kterých kniha pojednává, a tehdejší řešení v dobrém i špatném poznamenávají i náš církevní dnešek. Je proto dobré vidět tehdejším teologům a biskupům lépe „do karet", dobře rozumět jejich situaci a dobovým potřebám, abychom dokázali dnes správně posoudit smysl jejich textů a nařízení a uměli toto cenné dědictví správně aplikovat.

Komentáře

Dobrý den, díky za anotaci knihy. Jen bych chtěl učinit drobnou poznámku k informaci, kterou uvádíte, totiž že jsem v knize dostatečně nevysvětlil, proč jsem zvolil takový přepis antických jmen, jaký jsem zvolil, a že rovněž neupozorňuji na možnou alternativu. Oběma problémům je věnována jednak poměrně obsáhlá překladatelská a ediční poznámka, jednak se ony "dávno zažité" české alternativy (které v mnoha případech nejsou zdaleka tak zažité, případně se vedou spory, které zažité jsou a které ne) objevují v závorce v připojené bibliografii českých překladů. S pěkným pozdravem, Petr Kitzler