Jste zde

Zprávy

Spor o maďarský církevní zákon

Budapešť (KAP) Nový maďarský církevní zákon kritizoval generální sekretář Rady Evropy Thorbjörn Jagland. Zákon totiž podle něho dává příliš široký prostor rozhodnutím politiku a nestanoví dostatečně jasná kritéria pro registraci náboženských společností. Benátská komise Rady Evropy předtím tento zákon ostře kritizovala mimo jiné jako zčásti „svévolný". Omezování náboženské svobody se podle expertů Rady Evropy smí dít pouze na základě jasných a přesných kritérií, jaká v maďarském zákonodárství chybějí.

Naopak maďarský poslanec Tamás Lukács z vládní strany Fidesz kritizoval zprávu z Benátek - ta podle něho obsahuje „omyly a logické rozpory". Maďarská opozice ovšem kritický postoj k zákonu sdílí a požaduje jeho přepracování.

Irsko: Zpráva církevní vyšetřovací komise vydána

Dublin-Belfast-Vatikán (KAP) Vatikán uskutečnil neobvyklý krok, když zveřejnil závěry své interní vyšetřovací zprávy o skandálu se zneužíváním mladistvých duchovními v Irsku. Vizitátoři na základě pokynů papeže Benedikta XVI. zkoumali na počátku roku situaci ve čtyřech irských diecézích a některých řádových společnostech. Členy komise byli mimo jiné dva kardinál ové: bývalý westminsterský arcibiskup a předseda britské biskupské konference Cormac Murphy-O'Connor a Seán Patrick O'Malley z Bostonu. Zpráva mimo jiné vytýká irským biskupům závažná opomenutí a požaduje reformy církevního vzdělávání kněží a církevní právní praxe. Současné změny kursu ze strany vedení irské církve zpráva vítá, například závazek, že nové případy zneužívání budou okamžitě hlášeny státním úřadům a Vatikánu. Vyšetřovací zpráva konstatuje hrubé chyby také na straně irských úřadů, které se měly starat o děti ve státních zařízeních.

Vatikánská zpráva byla irskými oficiálními místy přijata zčásti pozitivně, zčásti kritizována. Ministryně pro rodinu Frances Fitzgeraldová uvítala zájem církve nadále zůstat v kontaktu s postiženými, zatímco Kathleen Lynchová, státní tajemnice pro rovno­práv­nost, kritizovala interní charakter a „nesrozumitelný jazyk" zprávy. Ministr zahraničí Eamon Gilmore v irském parlamentu řekl, že jde o interní zprávu církve, a vláda ji tudíž nemusí dále komentovat. Pokud však jde o samotné zneužívání, tam se jedná o zločin, a proto byla tvrdá vládní kritika role Vatikánu oprávněná, řekl Gilmore. Premiér Enda Kenny již dříve během své návštěvy USA vyjádřil spokojenost, že vedení katolické církve s irskou vládou v otázkách ochrany dětí plně spolupracuje.

TBC - nemoc chudých

Feldkirch (KAP) 5000 lidí denně umírá na tuberkulózu, především jsou to chudí lidé v rozvojových zemích. Upozornila na to u příležitosti Světového dne TBC (24. březen) rakouská katolická charita Aussätzigen-Hilfs­werk Österreich. Její ředitel P. Edwin Matt uvedl, že vedle malárie a AIDS patří TBC k nejnebezpečnějším nemocem lidstva. Roku 2010 podle statistik Světové zdravotnické organizace onemocnělo TBC 8,8 miliónu lidí, z nich 1,45 miliónu zemřelo. Tragické je, že nemoc postihuje především mladé dospělé v jejich nejproduktivnějších letech, a tím patří k největším překážkám rozvoje nejchudších zemí. 9,7 miliónu dětí osiřelo, protože jejich rodiče zemřeli na TBC.

Tuberkulóza je nemocí především chudých, zatímco dobře zaopatření onemocní málokdy. Nemoc lze obvykle vyléčit během několika měsíců pomocí antibiotik, jejichž cena podle P. Matta činí kolem 50 Euro (1200 Kč). Razantně ovšem v poslední době přibývá multirezistentních kmenů bakterií, na které běžná léčiva nezabírají.

Zemřel koptský patriarcha Šenúda III.

Káhira (KAP) V Káhiře zemřel ve věku 88 let vůdce (papež) koptské pravoslavné církve a 117. patriarcha alexandrijský Šenúda III., vlastním jménem Nazír Gajíd. Svou funkci Šenúda III. zastával od roku 1971 a pro své úsilí o mír a mezináboženskou toleranci byl celosvětově váženým církevním představitelem. V osmdesátimilionovém Egyptě koptští křesťané tvoří asi 10 % obyvatel, a jsou tak největší náboženskou menšinou v celém arabském světě.

Volba Šenúdova nástupce bude trvat několik měsíců a jedná se o velmi komplikovaný postup. Volitelní jsou arcibiskupové a mniši, kteří jsou starší 40 let a žili aspoň 15 let v klášteře; celkem je takových kolem stovky. V posledním kole volby rozhodne ze tří zbývajících kandidátů „vůle boží": dalšího nástupce svatého Marka vylosuje během ceremonie v káhirské katedrále se zavázanýma očima dítě, které nesmí být starší devíti let.

Syrští patriarchové žádají o podporu

Vídeň (KAP) Řeckokatolický (melchitský) patriarcha z Antiochie Řehoř III. a jeho pravoslavný kolega Ignác IV. založili společnou akci na podporu obětí konfliktu v Sýrii. V dopise partnerům na celém světě píše Řehoř III., že mnoho lidí v jeho zemi muselo opustit své domovy. Společný pravoslavně-katolický podpůrný výbor poskytuje pomoc „bez rozdílů křesťanům i muslimům" a seznam potřebných rodin neustále roste. Patriarcha Řehoř III. Nyní cestuje po Evropě s cílem přesvědčit evropské politické a církevní představitele, aby se angažovali za dialog, smíření a mír v Sýrii. 15. března byl přijat v audienci i papežem Benediktem XVI.

Ignác (Ignatius) IV. Nazim (91) je ve svém úřadu od roku 1979 a považuje se za 170. nástupce apoštola Petra na antiošském stolci. K patriarchátu se hlásí asi 2 milióny pravoslav­ných křesťanů především v zemích Blízkého Východu. Patriarší katedrála se nachází v syrském Damašku (antická Antiochie je dnešní turecká Antakya).

Řehoř (Gregorios) III. Laham (78) je patriarchou antiošským od roku 2000, sídlem jeho úřadu je rovněž Damašek. Je nejvyšším představitelem asi 1,7 miliónu arabských katolíků, kteří slaví liturgii v byzantském ritu.

Fatva proti kostelům

Vídeň (KAP) Saudskoarabský velký muftí šejk Abdulazíz bin Abdulláh vydal fatvu (nábožensko-právní dobrozdání), podle níž je zakázáno stavět na Arabském poloostrově křesťanské kostely a stávající mají být zničeny, protože prý „jich je moc". Muftího názor se setkal s tvrdou kritikou ze strany všech hlavních křesťanských církví. Rakouští biskupové v čele s kard. Schönbornem například požadují od saúdské vlády oficiální vyhlášení, které „jednoznačně potvrdí právo křesťanů a kostelů v tomto regionu na existenci".

Anglikáni: jednota se drolí, primas Williams odstupuje

Londýn (KAP) Snahy anglikánského světového společenství církví udržet jednotu utrpěly další ránu, když těsná většina anglických diecézních synod odmítla tzv. Angli- can Covenant, smlouvu mezi anglikánskými církvemi. Dokument, vyjednaný v tvrdých mezinárodních diskusích, měl znemožnit další jednostranné kroky církví, které v minulosti vedly ke sporům a štěpení. Odmítnutí smlouvy mateřskou církvi anglikánství ovšem znamená prakticky konec nadějím v ní vkládaným.

Anglikánské církve světa mají asi 77 miliónů členů a mimo Anglii existuje 26 anglikánských církevních provinciích, především v USA a zemích bývalého britského impéria. V posledních letech uvnitř nich i mezi nimi narůstá napětí kvůli neshodám mezi liberálním a evangelikálním křídlem. Sporný je především přístup žen ke svěcení a zacházení s homosexuály.

Současný představitel anglikánství, arcibiskup z Canterbury Rowan Williams (61), který pomáhal „Covenant" vytvořit, ohlásil předčasný odchod z funkce ke konci tohoto roku, zřejmě i v důsledku nemožnosti udržet jednotu mezi anglikánskými církvemi. Dále bude pracovat jako profesor Oxfordské univerzity. Rowan Williams je 104. držitelem canterburského stolce. Je původem Velšan a v moderní historii byl prvním arcibiskupem z Canterbury nepocházejícím z Anglie.