Jste zde

Knihovnička Getseman

autor: 

Do redakce dorazily dvě knížky z edice Quaestiones quodlibetales brněnského nakladatelství CDK.

První nese název Náboženství z jiného úhlu, autory jsou sociologové Radek Tichý a Martin Vávra a obsahem je řada článků a esejů o náboženství u nás. Publikace obsahuje velké množství faktických údajů a v úhrnu jasně ukazuje, že „náboženství" není ani z hlediska sociologie zdaleka tak jednoduché a přehledné téma, jak se neodborníkovi může jevit. Samotné počítání věřících (první kapitola) je velmi závislé na naší definici víry, a v českém prostředí plném „nestandardní" religiozity, to platí dvojnásob. Otázkou je i předávání víry a vůbec předávání tradic (závěr je, že křesťanská víra si u nás vede relativně dobře ve srovnání s jinými menšinovými postoji, ale přesto zdaleka nedokáže nahradit přirozený úbytek věřících, druhá kapitola) nebo třeba postoje věřících (své kapitoly mají důvěra, štěstí a tolerance). Jedna kapitola zkoumá i „poslední věci", konec života a pohřeb. Kromě toho knížka obsahuje tři eseje, „intermezza": o „snech" katolické církve (tj. především jejích vybraných představitelů), o biotronice a o náboženské dimenzi internetu.

I když zejména prostřední kapitoly o postojích poněkud trpí tím, že jsou postaveny na relativně chudé datové bázi a podezřele složité statistické metodě, jako celek je knížka velice cenným příspěvkem k české sociologii náboženství. Některá témata v českém prostředí otevírá pokud je mi známo vůbec poprvé a jako celek přináší hutný přehled především kvantitativních dat o našem náboženství.

Druhá knížka je od Petra Husáka a jmenuje se Osobnost Dominika Pecky - Vývoj pojetí kněžství v prostředí českého katolicismu ve 20. století. Kněz, publicista a pedagog Dominik Pecka patřil k předním osobnostem prvorepublikového katolického milieu a po komunistickém puči prošel „obvyklým" ponížením žaláře a ztráty státního souhlasu. Kromě konkrétních okolností Peckova života autor sleduje - jak je patrné i z podtitulu práce - i vývoj kněžského ideálu ve 20. století. Vývoj od úředního a politizujícího kněze k duchovnímu pastýři, který chce být v těsném kontaktu s věřícími a chce je aktivizovat, probudit.