Jste zde

Zprávy

autor: 

Skotští arcibiskupové za zachování celibátu

Edinburgh (KAP) Za zachování celibátu se postavili oba dva skotští arcibiskupové Mario Conti z Glasgowa a Keith O'Brien z Edinburghu. Nechceme obhajovat pojetí, že celibát je neměnná doktrina, ale spíše jsme přesvědčeni o jeho hodnotě, říkají arci­biskupové ve svém prohlášení k zneužívání mladistvých kněžími. Životmimo manželství umožňuje knězi plné nasazení pro lidi a Boha. Zrušení celibátu by také bylo vzdání se dvoutisícíleté tradice, která otatně existuje i u pravoslavných. V katolických církvích je ženatým mužům dána možnost pracovat jako diákoni. Velšský arcibiskup Peter Smith se vyjádřil v tom směru, že se celibát musí přehodnotit vzhledem k nedostatku kněží. Dále poukázal na to, že ženatí kněží, kteří dříve byli členy anglikánské církve, dělají v jeho diecézi velmi dobrou práci.

Brazilský kardinál Arns za zrušení celibátu

Brazílie (KAP) Brazilský kardinál Paulo Evaristo Arns se vyslovil pro zrušení povinného celibátu. Celibát by měl být volenou možností, a ne povinnosti. Sice nevěří, že papež Jan Pavel II. tuto povinnost i zdobrovolní, ale jeho nástupce by to udělat mohl.

81letý bývalý arcibiskup v Sao Paulo poukazuje na to, že kněz nemůže uzavřít sňatek jen na základě církevního zákazu. Arns se takto vyjádřil v souvislosti s pedofilním skandálem v USA. Také v Brazílii se vyskytlo v poslední době několik případů sexuálního zneužití knězem.

Austrálie: Kritika poměrů v uprchlických táborech

Canberra (KAP) Australská katolická církev ostře kritizovala poměry v táborech pro uprchlíky, které podle jejího názoru nejsou důstojné člověka. Od roku 1994 jsou všichni uprchlíci z Blízkého a Středního východu stejně jako z Afganistánu zadržováni v uprchlických táborech. V církevní zprávě se poukazuje na sebe vraždy uprchlíků páchané z čisté beznaděje. V táborech jsou drženy také ženy a děti. Církev tak požaduje po vládě v Canbeře, aby konečně začala v této věci jednat.

První ekumenická májová pobožnost ve Vídni

Vídeň (KAP) Ekumenická májová pobožnost se konala v katolickém farním kostele svatého Jiří ve Vídni. Bývalý metodistický superintendant Helmut Nausner dal ve své promluvě přednost bohoslužbě, v jejímž centru je boží Matka Maria, před teologickou rozpravou o tom, co vedlo ke konfesním rozdílům v uctívání Marie. Jako příslušník církve, která úctu k Marii nepraktikuje, ale cení si evangelních textů o Ježíšově matce, Nausner obezřetně ocenil Mariinu postavu v textech májové bohoslužby. V použitém textu je Maria uvedena nepřímo: žena z lidu žehná tu, která Ježíše nosila a kojila. Ježíš odpovídá, že blahoslavení jsou především ti, kdo boží slovo slyší a zachovávají.

Nausner podtrhl ekumenický význam tohoto místa: Kdo se otevře Bohu, měl by akceptovat i různé tradice a teologická pojetí křesťanských církví. Toto mírnost ukazuje ve skutečnosti, že májová pobožnost – v katolické tradici nejdůležitější projev mariánské pobožnosti – může snadno být ekumenickou pobožností.

Slavnosti se zúčastnili také armenský-apoštolský arcibiskup Mesrob Krikorian, vídeňský evangelický superintendant Werner Horn, starokatolický biskup Bernhard Heitz, rumunský pravoslavný biskupský vikář Nicolae Dura a farář Georg Pauser. Přítomna byla i předsedkyně ekumenické rady církví v Rakousku Christine Gleixnerová. Hudební stránku bohoslužby zabezpečil anglikánský ženský sbor a schola rumunské pravoslavné církve ve Vídni.

Bude Savonarola blahořečen?

Řím (KAP) Blahořečení dominikána Girolama Savonaroly (1452 – 1498) se opět zdá být o krok blíže. Florentská historická komise za předsednictví florentského arcibiskupa Ennia Antonelli předložila dokument, který rozebírá život tohoto reformního kazatele popraveného za papeže Alexandra VI. Dominikánský řád se již od roku1995 snaží prosadit Savonarolovo blahořečení. Girolamo Savonarola kritizoval především morální úpadek papežství.

Rakouská charita i nadále spolupracuje s pravoslavím

Vídeň (KAP) Již 11 let trvá úspěšná spolupráce rakouské charity s ruskou pravoslavnou církví. Tato spolupráce přežila i nynější náboženské nesváry. President charity Franz Küberl vidí tuto spolupráci jako jeden z nosných pilířů ekumenických vztahů. Výsledkem této  spolupráce je jedenáct pekáren, dvanáctá bude otevřena v Pskovu v prosinci tohoto roku. Projekt má hospodářský i charitativní rozměr, vedle prodeje i rozdávání chleba potřebným, poutníkům nebo sociálním institucím.

Pskov je významné historické centrum ruské pravoslavné církve s 1100letou tradicí. V 15. stol. zde bylo centrum malby ikon. V devatenáctém století se zde nacházelo 41 kostelů a tři kláštery. Během komunismu byla většina uzavřena nebo zničena. Dnes se městu jeho náboženský význam pomalu navrací. Mnoho kostelů i klášterů bylo obnoveno a město se opět stává poutním střediskem.

V Pskově je i katolické společenství včetně oblastního úřadu charity pro střední a severní Rusko. S podporou německých maltézských rytířů zabezpečuje asi 500 chudých včetně sto dětí polévkou a částečně i finanční podporou, palivem a léky. Výběr Pskova jako místa pro vybudování pekárny byl proveden za spolupráce s pravoslavným patriarchou Aleksijem II.

Brazílie: Znepokojivý úbytek římských katolíků

Brazílie(KAP) V brazilské římsko-katolické církvi se vede diskuse nad úbytkem členů. Podle nejnovější statistik musíme přehodnotit svoupráci a více vyjít vstříc tomuto světu, tvrdil generální sekretář biskupské konference, Raymundo Damasceno de Assis. K tomu patří i lepší využití médií.

Nárůst počtu sekt doplnil sekretář ještě nedostatkem kněží v katolické církvi. Proto se musí do pastorace zapojovat i laici. Pro Brazílii by bylo třeba okolo 160.000 kněží, ale k dispozici je jich sotva 16.000. Někteří z nich pečují i o 30.000 věřících. Podle nejnovější zprávy národního statistického úřadu se hlásí ke katolictví méně než 74 % z 170 milionů Brazilců, tj. o 9,5 % méně než před deseti lety. Finančně silné sekty zaznamenaly naopak nárůst členů o 9,1 na 15,4 %, počet nevěřících stoupl o 4,8 na 7,3 %. Počty byly získány na základě sčítání lidu v roce 2000.

Nizozemí: varování biskupů před rostoucím antisemitismem

Utrecht (KAP) Holandští biskupové varovali před narůstajícím antisemitismem v zemi i v dalších západoevropských státech. V prohlášení vydaném při příležitosti památky obětí nacistického režimu se praví, že na základě konfliktu v zemích Blízkého východu je židovská komunita v Nizozemí vystavena šikanování. Každá forma antisemitismu musí být co nejostřeji odsouzena.

V Holandsku má každý právo vyjádřit své postoje vůči Izraeli či Palestincům. Tato svoboda však neznamená právo k diskriminaci skupiny či národa, vyjadřují se biskupové.

Pravoslavní slavili velikonoce

Konstantinopol-Moskva (KAP) Okolo 350 milionů pravoslavných věřících oslavilo 5. května velikonoce. Vzhledem k rozdílnému kalendáři a různým výpočetním metodám založeným na fázích měsíce slaví východní a západní křesťané velikonoční svátky v různých termínech. Pravoslavní používají tzv. juliánský kalendář.

Teologicky se katolické a ortodoxní církve kromě otázky primátu téměř neliší. Viditelné rozdíly jsou v liturgii, která je v pravoslaví postavena na mysterijní hře a působí emotivněji. Na základě historické tradice se např. ve Vídni nacházejí zástupci téměř všech ortodoxních církví. Počet pravoslavných křesťanů v Rakousku se pohybuje okolo 300.000, jejich počet narostl o uprchlíky z bývalé Jugoslávie.

Ruští intelektuálové požadují svobodu pro katolíky

Moskva(KAP) Za úplnou svobodu pro katolickou církev se v Rusku vyslovila skupina intelektuálů. Současně obvinila ve svém otevřeném dopise, který uveřejnil denník Nezavisimaja Gazeta úřady z návratu k metodám sovětské éry, jak bylo ukázáno na případu z Polska pocházejícího biskupa Jerzyho Mazura a italského kněze Stefana Capria.

V demokratickém státě mají držitelé moci povinnost občanům objasnit, proč byl vyhoštěn kněz, který v Rusku, své druhé vlasti, pracoval deset let. Zdá se, jako by představitelé státu našli zalíbení v pravoslavné církvi, a z toho důvodu zcela ignorovali náboženskou svobodu a  mezinárodní dohody. Prohlášení podepsal mimo jiné president ruské rady intelektuálů, spisovatel Sergej Svjetov.