Jste zde

18. seminář zájemců o teologii - „Liturgie a hudba“

autor: 

pořádaný Institutemekumenických studií v Praze a Vyšší sociálně pedagogickou a teologickouškolou Jabok se koná ve dnech 14. - 15. května 2004 vprostorách Jaboku, Salmovská8, Praha 2, v 1. patře.

Program semináře

Pátek 14. května 2004

16:45 káva, čaj

17:00 Vlastimil Dufka: „Liturgiaa hudba: liturgické slávenie akozákladné východisko pre chápanierituálnej hudby“

18:15 diskuse k přednášce

19:00 přestávka a občerstvení

19:30 hudební nešpory

Sobota 15. května 2004

8:50 káva, čaj

9:05 Hana Wörner„Dějiny liturgické hudby“

9:45 Vlastimil Dufka „Základná charakteristika hudobno-liturgických foriem v katolíckej bohoslužbe“

10:15 panelová diskuse na téma: Co je třeba udělatk naplnění role liturgické hudby? (Vlastimil Dufka, Hana Wörner,David Holeton, Dušan Hejbal)

12:00 oběd

13:30 seminární skupiny (náplň skupin budestanovena podle zájmu účastníků)

15:00 liturgie

16:00 závěr + reflexe semináře

Teze hlavní předášky

Dnešná situácia ahľadanie „kritérií“ pre liturgickú hudbu

Hudba ako neoddeliteľná súčasť liturgického slávenia

Rozdiel medzihudbou náboženskou, posvätnou, cirkevnoua liturgickou

Konštitúcia o posvätnejliturgii Sacrosanctum conciliuma jej základné východiská prechápanie liturgickej hudby

Pohľad na liturgickúslužbu kantora v minulosti a dnes

Profesionalitakoncertného umelca aprofesionalita liturgického hudobníka

„Reč“ liturgického slávenia a liturgickej modlitby ako základnévýchodisko pre liturgickúhudbu

Subjekt slávenia (liturgické zhromaždenie)a liturgická hudba

Aktívna účasť veriacich na liturgii a hudobno-liturgickéformy (funkcia aklamácie)

Doxologická funkcialiturgickej hudby

Koinonia a liturgická hudba. Liturgickáhudba ako prostriedok pre vytváranie spoločenstva.

Modlitbaprosby a jej hudobné formy

DokumentUniversa Laus 2003 o liturgickejhudbe a jeho dôraz naspiritualitu ako „znameniečasu“ pre dnešok.