Jste zde

150 - květen 2004

autor: 

 

Fíkovník maloasijský (Ficus carica L.)

Fíkovník maloasijský
(Ficus carica L.)

Fíkovník maloasijský či smokvoň (Ficus carica L.) patří k rozsáhlému rodu Ficus rozšířenému v subtropických a tropických oblastech. Již odedávna se v Malé Asii fíkovník pěstoval jako ovocná dřevina pro své sladké plody. Není proto divu, že se o fíkovníku zmiňuje na mnoha místech Bible.

Adam a Eva se přikryli fíkovými listy poté, co zhřešili a poznali, že jsou nazí. Fíkový strom spolu s vinnou révou jsou v Bibli symboly pro hojnost, plnost, boží požehnání. „Ale seděti bude každý pod vinným kmenem svým, a pod fíkovím svým, a nebude žádného, kdo by přestrašil..." (Mi 4,4) Takto je na několika místech vyjádřeno zaslíbení do budoucna, příslib pokoje. U Zachariáše je toto úsloví spojeno s příslibem, že se to stane v oněch dnech, kdy přijde Výhonek - Mesiáš. Pokud je fíkovník uschlý, vykácený či jinak znehodnocený, je to vyjádření pro zkázu Izraele, který se obrátil od Hospodina.

V evangeliích se fíkovník dostává také do Ježíšových podobenství. Mně se nejzajímavější a také nejkomplikovanější zdá vyprávění o prokletém fíkovníku v podání podle Marka (Mk11, 12-14 a Mk 11, 20-25).

Příběh se odehrává v posledních Ježíšových dnech při jeho cestě do Jeruzaléma. Ježíš má hlad. Přistupuje k fíkovníku podívat se, zda na něm rostou fíky. Nic nenalézá, a tak fíkovník prokleje. Druhý den jde stejnou cestou zpět a fíkovník je uschlý. Pří prvním přečtení tohoto příběhu mne napadají tyto otázky. Proč Ježíš proklel fíkovník, když věděl, že ještě není čas fíků (tak výslovně píše Marek), a tudíž tam žádné fíky nemohly být? Nebo snad mohly?

Přibližme si nyní biologickou stránku fíkovníku. Fíkovník je opadavý keř nebo strom dosahující výšky až 15 m. Je rostlinou dvoudomou (plané jsou jednodomé). Na samičích rostlinách se tvoří tzv. sykónia, útvary, které obsahují samičí květy. Po opylení se z nich vyvinou jedlé fíky. Na samčích rostlinách se vyskytují dva typy květů - prašníkové a hálkové. V hálkových typech květů (také umístěných v sykóniích) prodělává vývoj hmyz nesoucí jméno žlabatka fíková. Pokud je žlabatek v sykóniu více, celé sykónium zbytní a vyvine se z něho suchý, nejedlý plod nazývaný kaprifík. Žlabatka je velice důležitá pro tvorbu pravých fíků. Přenáší totiž pyl z prašníkových květů samčích rostlin na rostliny samičí. V průběhu roku má tři pokolení. Během celého roku dochází třikrát k násadě sykónií - k zimní, jarní a letní. Ze zimní násady sikónií se vytvoří pouze kaprifíky z hálkových květů. Tyto ke konzumaci nevhodné fíky dozrávají v dubnu až květnu. Pravé fíky pro sklizeň se tvoří v malé míře z jarních sykónií, ale hlavní sklizeň poskytují letní sykónia.

Některé odrůdy fíkovníků (adriatická skupina) jsou schopny tvorby jedlých plodů i bez opylení (tzv. partenokarpická tvorba plodů). Ale pokud mají za pomocnici žlabatku, jejich plody jsou mnohem kvalitnější a chutnější. Volně v přírodě se vyskytují další druhy fíkovníků, které mají jedlé plody. Pro nižší kvalitu plodů se záměrně nepěstují.

Vrátíme-li se k Ježíšovu příběhu a vezmeme-li v úvahu velikonoční dobu, nemohl Ježíš skutečně najít na fíkovníku žádné zralé plody. Mohly tam být pouze jejich zárodky. Proč tedy Ježíš fíkovník proklel a fíkovník uschl?

Pokud se podíváme zpět do Bible, uvidíme, že příběh je přerušen epizodou rozlíceného Ježíše, který vyhání překupníky z Božího chrámu. Jak je vidno, s Izraelem, ale hlavně s jeho čelními představiteli to není v pořádku. Ve SZ byl uschlý fíkový strom symbolem pro zkázu Izraele, pokud se neobrátí zpět k Hospodinu. Učedníci písmo určitě znají a tak jim má zapálit, že to není jen tak, ten uschlý fíkovník. „Boží ruka dopadla na Izrael, uschlo všechno polní stromoví, fíkový strom uvadl," píše Ozeáš. (Oz 9,10)

Petr, který kráčí s Ježíšem, na uschlý fíkovník ukazuje. Ježíš jakoby Petrova slova přeslechl a mluví o síle víry v Boha a o modlitbě. Nechává toto živé podobenství jakoby nevysvětlené. Jeto podobenství víry? Nechám to na čtenáři, nechť si sám odpoví. Jen mu doporučím, ať si také přečte v Lukášovi 13, 6-9 podobenství o neplodném fíkovníku. Je tu cítit naděje. Také pro Izrael.

Pavla Friedrichová Sirůčková