Jste zde

Zprávy

autor: 

Založen ekumenický projekt Městská církevní síť

Hamburk (KAP) V jednu síť se spojilo v Německu 39 iniciativ nazývaných Městský církevní projekt. Setkání zástupců z 30 měst proběhlo od 21. do 23. dubna v Hamburku pod názvem Církve misionářsky. Ekumenická pracovní skupina zahrnuje zařízení, které majív centru měst sloužit jako místa k rozhovorům a setkáním. Například v Ludwigshafenu Cafedrale, I-punkt ve Frankfurtu nad Mohanem nebo Kirchenladenve Wismaru. Nejposlednější projekt je Kirchenkai Kiel, který vysvětil 29. dubna arcibiskup Werner Thissen. Setkání zahájí biskup Thissena evagenlická hamburgská biskupka Maria Jepsenová. Více na http://www.netzwerk-citykirchenprojekte.de.

Claudio Magris: Islám je problém budoucnosti Evropy

Berlín (KAP) Italský spisovatel Claudio Magris vidí islám jako jeden z problémů evropské budoucnosti. Sice nelze položit rovnítko mezi islám a fundamentalismus, ale Magris upozorňuje na nutnost diskuze a vytvoření hranic určujících, o čem již diskutovat nelze, např. o právech islámských žen. Dostáváme se totiž k bodu, kde je třeba se rozhodnout, která hodnota je vyšší než druhá. Magris doporučuje odklad vstupu Turecka do EU na dobu, kdy bude Evropa konsolidovaná, avšak odklad by měl možná i negativní následky v islamizaci země. Podle Magrise má Evropa kořeny v řecko-latinské kultuře, ke které patří i křesťanství. Proto by v preambuli ústavy EU mělo být křesťanství a jeho vliv na kulturu Evropy zohledněno. Také židovství patří k středomořsko-křesťanské duši Evropy. Blízký Východ je od doby Abraháma kolébkou Evropy, ať jsme zbožní nebo ne. Šoa je podle Magrise černou dírou Evropy. Protože stát Izrael vděčí za svou existenci této nesmírné tragédii, je potřebný kritický rozhovor s Izraelem až do dneška téměř nemožný.

Nový internetový portál katolické církve v Německu

Kolín (KNA). Nový internetový portál německé katolické církve je přístupný na adrese www.katholisch.de. Portál má umožnit přístup ke všem katolickým internetovým nabídkám, řekla zodpovědná redaktorka, Gunda Ostermannová. Stránka je autorizována německou biskupskou konferencí a spojuje aktuální zprávy s informacemi o teologii, pastorační péči a poradenství. Jsou zde odkazy na katolické kulturní nabídky, spolky a společnosti. Kulturní kalendář má informovat o všech církevních akcích přes všechny diecéze. Portál nahradil dosavadní internetovou stránku www.katholische-kirche.de, která byla v provozu šest let.

Sant' Egidio obdrželo cenu

Řím (KAP) Ekumenické společenství Sant' Egidio bylo vyznamenáno universitou L'Aquila vědeckou cenou za svůj projekt DREAM, věnovaný boji s AIDS. Vyznamenání bylo předáno prof. Andreou Riccardim. Před dvěma lety v africké republice Mosambiku byl společenstvím Sant' Egidio založen projekt Drug Ressource Enhancementagainst AIDS and Malnutrition (DREAM), jehož positivní výsledky v boji proti AIDS se ukazují především v oblastech východně od Sahary. Po kombinované terapii zůstává 97% dětí matek infikovaných virem HIV imunních. V Africe má k této terapii přístup okolo 70 tisíc pacientů, z toho 7000 pod projektem DREAM. Náklady na projekt, který je podstatně sponzorován italskými bankami, činí doposud protento rok okolo 7 milionů Euro. Pro další podporu, která by umožnila rozšířit projekt do sedmi dalších afrických států, vstoupilo společenství Sant' Egidio do kontaktu sesvětovou bankou. Roku 1968 katolickými studenty založená společnost má nyní okolo 40 000 členů, kteří se angažují především v sociálně charitativních oblastech. Vzhledem ke svým mezinárodním kontaktům se Sant'Egidio úspěšně zapsalo do dějin při vyjednání míru v Mosambiku v roce 1992.

Cena Karla Rahnera udělena frankfurtské teoložce

Innsbruck (KAP) Letošní cena Karla Rahnera byla udělena frankfurtské teoložce Christině Büchnerové za disertaci o teologii stvoření Mistra Eckharta. Doktorská práce Gottes Kreatur – „einreines Nichts?“ Einheit Gottes als Ermöglichung von Geschöpflichkeit und Personalität im Werk Meister Eckharts (Boží stvoření – čisté Nic? Jednota Božíjako umožnění stvoření a osobnosti v díle Mistra Eckharta) nabízí detailní rekonstrukci vývoje dějinně duchovního kontextu teologie německého mystika, řekl innsbrucký dogmatik P. Lothar Lies jako jednatel společnosti propůjčující Rahnerovu cenu. Touto prací se opět dostává do teologické diskuze Eckhartův pojem Boha a jeho postoj ke stvoření.

Hnutí fokolare představilo nový hospodářský model

Vídeň (KAP) Podnikatelé, manažeři a hospodářští odborníci chtějí také v Rakousku pomoci zavést hnutím Fokolare vyvinutý projekt Hospodářství ve společnosti. Má vyústit ve výstavbu hospodářského centra na jihu Vídně. Je to výsledek semináře Hospodářství ve společnosti, který se uskutečnil nedávno ve Vídni. V rámci semináře si účastníci z různých častí světa vyměňovali zkušenosti s projektem. Zvlášť působivá byla zpráva severoitalské stavební firmy Technodoor, která se svými 18 spolupracovníky patří již více než osm let k 797podnikům zapojeným do projektu. Projekt sám vznikl při brazilské cestě zakladatelky hnutí Chiary Lubichové v roce 1991, kde viděla kontrast mezi bohatými a chudými. Aby byla trvale odstraněna bída, bylo by třeba použít zcela jinou cestu. Na rozdíl od konzumní společnosti a její kultury postavené na vlastnění je Hospodářství ve společnosti založeno na principech dávání. Podnikání je sice zaměřeno na zisk, ale ten není samoúčelný, ale smyslem projektu je použít ho na tři věci: zmírnění chudoby, rozšíření kultury dávání (např. školení) a na další rozvoj podnikání. Mezilidské vztahy v Hospodářství ve společnosti jsou také určeny principem dávání a jsou charakterizovány svobodou, spontaneitou a radostí, tvrdilo se na semináři. Potřební jsou rovnocennými partnery podnikatele. V současné doběexistuje okolo 800 podniků projektu; některé se nacházejí v modelových osadách hnutí Fokolare, jiné jsou součástí průmyslových center.

Anglie: policie šetří potrat

Londýn (KAP) Britská policie se ujala vyšetřování umělého přerušení těhotenství provedenému pro údajně těžké poškození plodu. Londýnský nejvyšší soud tak vyhověl žalobě anglikánské farářky Joanny Jepsonové, která upozornila na to, že důvodem k potratu v 24. měsíci těhotenství byl rozštěp rtu. Jepsonová, která se narodila se stejným postižením, nahlásila případ policii. Úřady se ale po poradě s gynekology tímto případem nezabývaly. Podle farářky byly důvody k potratu zcela eugenické. Britské zákony mluví jen o těžkých postiženích bez bližší specifikace. Rozštěp rtu není životu nebezpečný a zpravidla je řešitelný kosmetickými operacemi. U nenarozeného dítěte byl diagnostikován jak rozštěp rtu, tak dásní.

Irák: první příjímáníjako gesto smíření

Bagdad (KAP) Jako gesto smíření byl pojat obřad prvního přijímání pro děti všech katolických ritů v Bagdádu. Přes nejistou situaci chtěly rodiny tuto slavnost slavit, řekl syrsko-katolický arcibiskup iráckého hlavního města, Athanasios Matti Shaba Mattoka. Mattoka označil soužití křesťanů a muslimů v zemi jako možné. Všichni křesťané v Iráku se spolu modlí a usilují o to, aby soužití křesťanů a muslimů, které trvá již 1500 let, pokračovalo i nadále. Že je soužití různých náboženství v Iráku možné, se ukázalo v Mosulu naseveru země. Když se tam před velikonocemi množily proti křesťanské hrozby, guvernér města, muslim, osobně navštívil četné křesťanské kostely ve městě, ujistil věřící, že se nemají ničeho obávat a zúčastnil se křesťanské bohoslužby.