Jste zde

Zprávy

Synod Evangelické církve augsburského vyznání v ČR nezvolil biskupa ani na druhý pokus

(MV) Ani druhý pokus o volbu biskupa Evangelické církve augsburského vyznání v ČR (ECAV), kvůli kterému se poslední dubnový víkend v roce 2024 sešel mimořádný synod církve, se nezdařil. ECAV momentálně nemá ani biskupa ani kurátora. Jejich funkce prozatím zastupují předseda synodu ECAV Martin Damašek v případě biskupa a místopředseda synodu ECAV Ladislav H. D. Holík v případě kurátora.

Volba biskupa byla naplánovaná na zasedání synodu v listopadu 2023. Kandidáti byli dva: sborový farář slovenského sboru v Praze a dosavadní biskup (v roce 2012 se stal superintendentem ECAV; v roce 2018 byl úřad superintendenta přejmenován na úřad biskupa) Marián Čop a sborový farář českého sboru v Praze Tomáš Matouš Živný. Ještě před touto volbou došlo v ECAV ke složité situaci, když část církve vyjádřila nespokojenost s dosavadním vedením (tj. s biskupem Mariánem Čopem a kurátorem Vladimírem Kopáčikem). V tzv. Svatodušní výzvě označili kritici vedení církve jako hlavní problémy způsob financování, špatnou komunikaci a nedostatečnou pastoraci duchovních, přičemž uvedli návrhy na zlepšení. Na listopadovém zasedání synodu nakonec nebyl zvolen ani jeden z kandidátů, neboť nezískali potřebnou dvoutřetinovou většinu od duchovních a zároveň i od laiků (synod ECAV je tvořen dvěma komorami: duchovních a laiků, tj. Zvolených delegátů sborů). Termín mimořádného zasedání synodu s volbou biskupa byl stanoven za půl roku. Období mezi zasedáními bylo určeno k uk-lidnění a vyřešení situace, k čemuž nedošlo.

Na dubnovém zasedání synodu byl jediným kandidátem na biskupa Marián Čop, který potřebnou většinu ke zvolení opět nezískal.

Evangelická církev augsburského vyznání v ČR byla znovuobnovena po rozpadu Česko-slovenské federace roku 1993 transformací Slovenského evangelického sboru augsburského vyznání v Praze, jediného sboru Slovenské evangelické církve a. v. v bývalé Česko-slovenské federaci na území České republiky. Slovenský evangelický sbor v Praze byl založen po druhé světové válce v roce 1947, kdy do Čech směřoval silný proud Slováků. Pro nově založený sbor se podařilo získat prázdný kostel sv. Michala v Jirchářích, který do konce roku 1945 užívali němečtí evangelíci žijící v Praze.

Po roce 1989 začali do České republiky přicházet misionáři z různých zemí. Jedním z nich byl farář českého původu James Alton Krikava z Evangelical Lutheran Synod v USA, který stál u zrodu tří sborů ECAV: sboru anglicky mluvících v Praze, českého sboru v Plzni a českého sboru v Praze. V současnosti má ECAV pět sborů: český, slovenský a anglický v Praze, český sbor v Plzni a český sbor v Brně. České sbory ECAV navazují na tradici českých luterských sborů. ECAV deklaruje, že tyto sbory vyplňují prázdný prostor, který na území Čech vznikl roku 1918 unií mezi církví augsburského vyznání a církví helvetského vyznání, která v posledu vedla takřka k úplnému vytracení luterských sborů a luterství jako takového. České sbory ECAV silně akcentují nejen Lutherův věroučný, ale i liturgický odkaz: svátost večeře Páně je vysluhována při každých bohoslužbách, jako bohoslužebná kněžská roucha se používají alby, štoly a ornáty v liturgických barvách.

86. výroční konference Evangelické církve metodistické v ČR

(MV) Ve dnech 24. - 26. května 2024 se v Praze konalo zasedání 86. výroční konference Evangelické církve metodistické v ČR. Výroční konference je základním tělesem metodistické církve. Sešli se na ní duchovní a laičtí delegáti z celé republiky, poprvé pod vedením biskupa metodistické Centrální konference pro střední a jižní Evropu Stefana Zürchera (zvoleného v roce 2022, úřadu se ujal 1. 2. 2023). Zahraničním hostem byla sestra Barbara Oppliger z Frümsen ve Švýcarsku z Výroční konference Švýcarsko – Francie – Severní Afrika. Konferenci završila v neděli slavnostní bohoslužba, které se ve sboru v Ječné ulici společně účastnili členové a členky pěti pražských farností.

Výběrové řízení na pozici generální sekretář/generální sekretářka Ekumenické rady církví v ČR

(MV) Ekumenická rada církví v ČR vyhlásila výběrové řízení na pozici generální sekretář/generální sekretářka.

Požadavky:

-vysokoškolské vzdělání humanitního směru (teologie velkou výhodou);

-velmi dobrou orientaci v oblasti církevní problematiky (církve působící v ČR a zahraničí, ekumenické vztahy a spolupráce, církevní organizace, kaplanská služba, vztahy církví k necírkevním institucím);

-jazykové znalosti (angličtina, případně němčina na výborné úrovni – slovem i písmem, další jazyk/y výhodou);

-velmi dobré komunikační schopnosti, příjemné vystupování;

-kultivovaný písemný projev;

-časová flexibilita;

-znalosti práce na PC (MS office);

-aktivní členství v jedné z církví ERC;

-čistý trestní rejstřík;

-předpokládaný nástup od 1.10. 2024.

Nabídka:

-poloviční úvazek (20 hodin týdně);

-mzda v rozmezí 26.000-28.000 Kč;

-stravenky;

-služební telefon, notebook;

-zajímavé pracovní prostředí.

Náplň činnosti:

-reprezentace ERC navenek (účast na veřejných a společenských akcích) ve spolupráci s Předsednictvem ERC;

-příprava a realizace ekumenických bohoslužeb a veřejných akcí ERC ve spolupráci s Řídícím výborem (ŘV) ERC;

-koordinace, případně účast na komisích a pracovních skupinách ERC;

-jednání a kontakty se státními institucemi (ministerstvy) v rámci kategoriální pastorace;

-komunikace s generálním sekretářem České biskupské konference (ČBK);

-komunikace s médií (příprava tiskových zpráv…);

-administrativa ERC, příprava materiálů pro jednání ŘV ERC a Valné shromáždění ERC;

-monitoring dění v církvích v ČR i v zahraničí a informování ŘV ERC o událostech v této oblasti.

Zájemci mají zaslat následující dokumenty:

-strukturovaný životopis;

-motivační dopis;

-kopii dokladu o dosaženém vzdělání;

-potvrzení členství v církvi;

poštou na adresu sekretariátu ERC: Ekumenická rada církví v ČR, Donská 370/5, 101 00 Praha 10. Na obálku napsat hůlkových písmem VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. A tyto dokumenty rovněž zaslat emailem na adresu: predseda@ekumenickarada.cznejpozději však do 15. června 2024. Kontaktní osoby: předseda ERC Tomáš Tyrlík (nebo Petr Jan Vinš – email: erc@ekumenickarada.cz).

Na základě posouzení zaslaných dokumentů budou vybraní uchazeči pozváni k výběrovému řízení, termín bude upřesněn (červen–září).