Jste zde

Zprávy

autor: 

Kniha o L. Javorové česky

Nakladatelství Cesta v Brně vydalo český překlad knihy Miriam Therese Winterové Z hlubin bezedných. Jde o životopis Ludmily Javorové, generální vikářky katolického podzemního biskupa F. M. Davídka. Jak známo, okolo L. Javorové se rozvinul dodnes nekončící spor poté, co byla Davídkem vysvěcena na kněze. Kniha se však nesoustřeďuje pouze na toto kontroverzní svěcení, ale představuje zajímavou osobnost Javorové, její životní dráhu, její spiritualitu i mnoho pozoruhodných událostí, jichž byla účastnicí nebo aktérkou.

Šestnáct biskupů proti homosexuálnímu kolegovi

Londýn (KAP) V otevřeném dopisu arcibiskupu z Canterbury, Rowanu Williamsovi, požaduje šestnáct biskupů anglikánské církve Anglie, aby bylo odvoláno jmenování biskupa Jeffreyho Johna, který veřejně prohlásil, že je homosexuál. Jedná se o první případ, kdy biskupové veřejně zasahují do personálních věci jiné diecéze. Jeffrey John, který byl počátkem června ustanoven novým biskupem v Readingu, přiznal, že více než 20 let žil v homosexuálním svazku. Již dlouho však prý zachovává sexuální zdrženlivost.

Biskup z Winchesteru, Michael Scott-Joynt, jeden z významných signatářů dopisu, uznává sice vynikající vlastnosti biskupa Johna, ale má za to, že jeho sexuální jednání je v očích božích netolerovatelné. Anglikánské světové společenství, které zahrnuje okolo 75 milionů věřící, vede o homosexualitě velmi vypjatou diskusi. V poslední době vzhledemk tomu vzrostly obavy ze schismatu. Čestný primas Williams se doposud k tématu nevyjádřil.

Innsbrucká iniciativa přijata

Innsbruck (KAP) Přední představitelé římské kurie příznivě reagoval na ekumenickou iniciativu teologické fakulty v Innsbrucku. Jak bylo oznámeno, skupina vědců institutu pro historii teologie pod vedením prof. Lothara Liese a prof. Silvia Hella, která byla před nedávnem posílena také vědci z evangelické a pravoslavné církve, pracuje nyní na studii o vzájemném vztahu církevního úřadu a slavení eucharistie. Bádání je postaveno na myšlence, že na jedné straně existují rozdíly mezi církvemi a na druhé fundamentální sounáležitost na základě křtu. Má být prozkoumáno, zda existující rozdíly jsou i dostatečným důvodem pro rozdělení církví.

K iniciativě se pozitivně vyjádřili jednak kardinál Walter Kasper, předseda papežské rady pro jednotu křesťanů, jednak kardinál Zenon Grocholewski.

Základní předpoklady pro ekumenu jsou podle mínění výzkumné skupiny znalost vlastní tradice a v dialogu respekt k jinak smýšlejícím. Tak by se mohlo podařit obohatit a zároveň i korigovatrozdílné pohledy církví. Žádné hledisko přitom nesmí být absolutizováno, současně je třeba se vyvarovat relativismu.

Za perspektivní pokládá Prof. Lies onu výpověď II. vatikánského koncilu, kde se praví, že církev Ježíše Krista se sice uskutečňuje v katolické církvi, ale není s ní shodná. Informace o této ekumenické iniciativě je možné získat na internetové adrese: http://histheol.uibk.ac.at/profil/leitbild-2.html.

Indičtí biskupové odmítli vládní kritiku papeže

New Delhi (KAP) Indičtí katoličtí biskupové označili kritiku, kterou vyslovila na adresu papeže Jana Pavla II. vláda státu Tamil Nadu, za hodnou opovržení. Nespravedlivé komentáře ministerské předsedkyně Jayalalithy Jayaramové jsou podle nichostudou pro celou zemi a urážejí všechny zastánce svobody svědomí a lidskýchpráv.

Fašizující hinduistická organizace RSS papeži vytýká vměšování se do vnitřních záležitostí země a podporování plánů k destabilizaci místní situace. Jayalalitha Jayaramová prohlásila, že není věcí papeže, aby se vměšoval do zákonodárství demokraticky zvolených zástupců lidu. Za celou rozmíškou stojí nejnovější návrh zákona upravujícího způsoby konverze k jiným náboženstvím. Jakékoliv přemlouvání, příslib či nucení ke změně víry mají být trestně stíhány.

Jan Pavel II. povzbuzoval v Římě biskupy, aby se podobnými zákazy nedali odradit a dále pokračovali v hlásání Ježíšova poselství. Dále papež ostře kritizoval diskriminaci křesťanů v několika indických státech. Nanejvýš znepokojující je skutečnost, že mnoho Indů před přijetím křesťanství musí získat povolení místních úřadů. V některých případech jsou konvertité zbaveni státních podpor nebo izolováni hospodářsky. Mnohá fundamentalistická hnutí se snaží zabránit, každému způsobu křesťanské misie.

Nigerie: Nový zárodek křesťansko-islámského dialogu

Abuja (KAP) V anglikánské diecézi Kaduna v severní Nigerii bylo nově zřízeno centrum pro studium islámu. Mělo by umožnit jak muslimům, tak křesťanům, aby lépe poznali, co vlastně vyznává druhá náboženská skupina a lépe si vzájemně porozuměli. Tak popsal smysl centra arcibiskup Josiah Idowu Fearon na synodě tamní diecéze. V centru budou probíhat různé kurzy a konference. Oficiální zavedení islámského práva (šaria) ve 13 nigerijských spolkových státech vždy vedlo k propuknutí násilností mezi křesťany a muslimy.

Britští biskupové varují před povolením euthanasie

Londýn (KAP) Před povolením euthanasie varuje ve Velké Británii katolická církev. Plánované zákonné připuštění pomoci při sebevraždě je absolutně hanebné a otřáslo by důvěrou pacientů v lékaře, říká se v listu dvou arcibiskupů. Glasgowský arcibiskup Mario Conti a cardiffský arcibiskup Peter Smith poukazují ve svém listu na to, že také Britská lékařská společnost, organizace pomáhající seniorům a Svaz postižených se důrazně postavily proti. Také poukazují například Nizozemí, kde se změnilo jednání obyvatelstva po legalizaci euthanasie. „Staří lidé se cítí jako přítěž a ptají se, zda by neměli svůj život skončit dobrovolně, aby nepřidělávali výdaje svým rodinám.“

Podle dosavadních britských zákonů není sebevražda trestná, avšak pomoc při sebevraždě se trestá až 14-ti lety vězení. Evropský soudní tribunál prolidská práva rozhodl v roce 2002, že evropská konvence lidských práv zahrnuje právo na život, a ne právo na smrt. V případě ochrnuté Britky, která se dožadovala beztrestnosti svého manžela za pomoc při její případné sebevraždě, potvrdil tento soud zamítavý výnos soudu britského.

Uganda: ne Musevenimu

Kampala (KAP) proti třetímu volebnímu období ugandského presidenta Yoweriho Museveniho se vyslovila národní křesťanská rada. Změna ústavy nesmí být dovolena, tvrdí výbor sestávající z anglikánských, katolických a ortodoxních biskupů. Ugandský president může být platně zvolen jen dvakrát.

Kardinál Kasper: Ekumenické rozšíření na východ

Mnichov (KAP) Ekumena se podle názoru kuriálního kardinála Waltera Kaspera nesmí omezovat na dialog mezi katolíky a protestanty. Prezident Papežské rady pro jednotu křesťanů se ve Würzburgu vyslovil pro ekumenické „rozšíření na východ“. Problémy západního církevního rozkolu bude podle něho možné řešit jen tehdy, pokud se sblíží západní a východní církve.

Také politicky mohou západní a východní Evropa srůst jen tehdy, když se západní a východní církve navzájem přiblíží, zdůraznil Kasper. Za podstatný nedostatek německé ekumenické diskuse označil to, že se rozhovory většinou omezují pouze na katolíky a protestanty. Při setkáních s pravoslavnými církvemi však stále znovu nastupují obtíže pro vzájemné porozumění, zapříčiněné odlišnou kulturou a mentalitou. Přesto se v poslední době objevují jasné známky uvolnění napětí. Tak podle Kaspera došlo k pokroku především ve vztahu s řeckou církví jakož i s rumunskou, srbskou a bulharskou pravoslavnou církví.

Vinou mnoha stále ještě otevřených otázek není nyní ještě možné eucharistické společenství s církvemi reformační tradice, zdůraznil dále Kasper. Eucharistie je podle něho víc než jen bratrská hostina, ke které by Ježíš zval podle pravidel obecné pohostinnosti. Večeře Páně předpokládá společnou víru. Otevřeně to přiznat není důvodem k rezignaci, ale impulsem pro další pokračování v práci.

Kasper varoval před rezignací v ekumeně. Radost nad tím, co je společně možné, dodává křídla, ale zklamání z toho, co ještě možné není, odvádí od práce. „Svět nepotřebuje naše osamělé frustrace, těch má sám dost, svět potřebuje a očekává naše společné svědectví radostné a osvobozující zvěsti,“ řekl kardinál.

Frankfurt: řeholníci sypali písek před německé banky

Frankfurt (KAP) Ve Frankfurtu protestovali řeholníci v rámci iniciativy Řeholníci za mír proti válce a zbrojení. Asi 25 účastníku navršilo před vjezd do centrální banky 3,5 tun písku a na tuto hromadu se posadili. Policie demonstranty odvlekla pryč. Akce proběhla pod heslem Písek v hnacím soukolí – naděje pro chudé. Podle P. Gregora Böckermanna chtěli poukázat na skutečnost, že se peněžní ústavy nepřímo podílejí na financování zbrojení, válek a teroru, a tak vytvářejí smrtící alianci války a kapitálu.

Dále řeholníci blokovali frankfurtskou americkou leteckou základnu, aby tak protestovali proti politice amerického presidenta George Bushe. Iniciativa oslavila 20 let svého vzniku vzpomínkovou slavností v mohučském dómu. Pod mottem Nemůžete sloužit bohu i mamonu napsali řeholníci poselství kardinálu Lehmannovi. V něm biskupovi vytýkali, že se dost nezasazuje proti zbožštění bohatství. Iniciativa byla založena roku 1983 na protest proti NATO a zbrojení a jejími členy jsou jak řeholníci, tak laici. Skupina pravidelně pořádá v týdnu po letnicích bdění před vojenskou základnou s řízenými střelami v Hasselbachu. Od roku1990 pravidelně protestuje před centrálou Deutsche Bank, aby upozornila na zadlužení rozvojových zemí a na podle ní nespravedlivé rozdělení blahobytu v Německu.