Jste zde

Laické kázání: švýcarský biskup Grab připomněl předpisy

autor: 

Bern (KAP) Churskýbiskup Amedee Grab odmítlvýtku, že se ve své diecézi provinil proti církevnímu právu tím, že dovolillaická kázání. Je legitimní, že laičtí teologové káží během bohoslužeb slova,cyklů promluv či pobožnostech. V rámci eucharistické slavnosti se tak neděje,řekl Grab pro internetové radioradio.kath.ch.Konservativní lidové hnutí Pro Ecclesia sdělilo vnejnovějším vydání švýcarského katolického týdeníku, že Grabbyl Vatikánem napomenut po stížnostech, které podalo toto hnutí. Podle Pro Ecclesia je laické kázání vážným nešvarem, protože kázáníje součástí liturgie a podle katolického církevního práva přísluší tedy jenknězi nebo jáhnovi.

Grab na toodpověděl, že nezanedbal potírání tohoto nešvaru. Organizace si mezi jinýmstěžovala na to, že při tradiční pouti curyšských katolíků do Einsiedelnu začátkem července kázala teoložka. Biskuppopřel, že by si v otázce laického kázání dopisoval s Vatikánem. Ale pravidelněv Římě o různých problémech včetně uvedeného diskutoval. Zároveň připomněl, ževe Švýcarsku je obvyklé, že církevní povolení k promluvám (missio canonica) je udělovánopastoračním asistentům. Neplatí to ovšem pro kázání během eucharistickýchbohoslužeb.

Především v německy mluvící části Švýcarska však částečně zakořenilapraxe, která církevnímu právu odporuje. Grab sámpotvrdil, že nikdy neměl za nemožné, aby letitý nebo velice vytížený knězučinil výjimku a dovolil kázat laikovi. Nikdy však sám neknězi či nediákonovi nedal příkaz kázat při eucharistii. Co je zpochopitelných důvodů přípustné, není ještě principiálním rozhodnutím.