Jste zde

Zprávy

autor: 

Římská universita vyznamenala kontroverzního teologa

Řím (KAP) U příležitosti svých 80. narozenin byl vyznamenán papežskou universitou Gregoriana belgický jezuitský teolog P. Jacques Dupuis. Během slavnostního aktu ve Velké posluchárně této univerzity byl představen sborník In Many and Diverse Ways (Mnoha a rozličnými cestami), sestavený na počest Jacquese Dupuise, jehož první exemplář byl zároveň slavnostně jubilantovi odevzdán. Slavnosti na počest nejvýznamnějšího průkopníka mezináboženského dialogu a teologie náboženství se zúčastnil také předseda papežské rady pro mezináboženský dialog, arcibiskup Michael Fitzgerald.

Dupuis byl v minulosti kritizován vatikánskou Kongregací pro nauku víry. Ta mu vytýkala, že jeho kniha z roku 1997 Na cestě ke křesťanské teologii náboženského pluralismu obsahuje pasáže, které jsou mnohoznačné a obtížné a tak zeširoka pojaté, že čtenáře mohou přivést k omylným a nebezpečným názorům. Následkem procesu, který byl proti němu zahájen, se musel Dupuis v roce 1998 vzdát vyučování na Gregorianě. Konflikt se mezitím vyřešil tím, že Dupuis podepsal Kongregaci pro nauku víry několik dogmatických prohlášení a knihu, jejíž vydávání bylo zastaveno, doplnil v požadovaném směru. Kardinál Franz König se za teologa několikrát zasadil, stejně tak generální představený jezuitů, P. Peter-Hans Kolvenbach.

Spory o zrovnoprávnění homosexuálních svazků v USA

Washington (KAP) Dvě třetiny amerických respondentů se v anketě vyjádřilo proti zrovnoprávnění homosexuálních partnerských svazků s manželstvím. Okolo poloviny dotázaných by ale akceptovalo právní legalizaci takovýchto sňatků.

Před nedávnem rozhodl vrchní soud v Bostonu, že dosavadní zákaz svazků osob stejného pohlaví se příčí ústavě státu Massachusetts. Ta odmítá vytváření občanů „druhé třídy“a požaduje rovnoprávnost všech lidí. Stejné postavení manželství a homosexuálních svazků v USA existuje doposud pouze ve státě Vermont.

Ostré kritiky se rozsudku dostalo od katolické církve. Toto alarmující rozhodnutí by měli zákonodárci kdobru celé společnosti vzít co nejdříve nazpět, prohlásil bostonský arcibiskup Sean O'Malley. Také president George Bush rozhodnutí soudu kritizoval. Manželství je posvátným svazkem muže a ženy, tvrdí Bush. Vrchní bostonský soud podle něho tento důležitý princip porušil a on sám udělá vše pro to, aby posvátnost manželství obhájil.

Interkomunio: teologové vyzývají k trpělivosti

Mnichov (KAP) Mnichovský katolický teolog Peter Neuner a evangelický fundamentální teolog Gunther Wenz vyzvali k trpělivosti v otázce společné večeře Páně mezi katolickými a evangelickými křesťany. Cílem není totiž jen společná účast na eucharistii, ale úplná jednota církve, řekl Neuner na slavnostním shromáždění Technické university v Mnichově. Katolická zdrženlivost v této otázce neznamená malý zájem na ekumeně, řekl. Dále Neuner poukázal na to, že neexistence eucharistického společenství souvisí s rozdílným pojetím úřadu v evangelických a katolické církvi. Teologové obou konfesí již ale v této otázce dosáhli hlubokého oboustranného poznání.

Neunertaké řekl, že je překvapen, jak uboze se zacházelo s duchovním Gottholdem Hasenhüttlem. To, co měl tento kněz provést na ekumenickém Kirchentagu v Berlíně v létě 2003, se často děje ve značném počtu farních společenství každou neděli. Hasenhüttl totiž pozval ke komuniu také evangelické křesťany. Proti jeho sesazení protestoval ve Vatikánu i trevírský biskup Reinhard Marx.

Fundamentální teolog Wenz potvrdil, že evangelické církve musí vůči katolíkům postupovat s trpělivostí a nabídnout pomoc v interpretaci. Stejně tak by měly posílit základy svého přesvědčení, že každý pokřtěný křesťan může přistupovat k přijímání.

Belgický biskup: Jáhenky nebyly definitivně zamítnuty

Brusel (KAP) Biskupu Rogeru Vangheluwehovi z Brugg se ve Vatikánu podle jeho slov nedostalo výslovného odmítnutí jeho přání světit diákonky. Vangheluweovy argumenty byly ve Vatikánu vyslechnuty. Ovšem zároveň bylo biskupovi dáno najevo, že zodpovědní činitelé nevidí v církvi pro jáhenky místo. Papež Jan Pavel II. se k jáhenkám ve své promluvě před belgickými biskupy nevyjádřil. Vangheluwe požadoval zavedení diákonek v římskokatolické církvi už po vícekrát. Vatikánská mezinárodní teologická komise se proti svěcení diákonek vyslovila již na podzim 2002.

Kardinál König: Dva papežové nejsou dobré řešení

Vídeň (KAP) Kardinál Franz König řekl ve svém interview pro rakouský list Kurier, že je správné, když papež Jan Pavel II. přes své chatrné zdraví zůstává v úřadě. Ve svém prvním velkém interview po uzdravení z nehody a operace tvrdí vídeňský arcibiskup na odpočinku, že jistě není dobrým řešením existence dvou papežů, jednoho aktivního a druhého na penzi. Protože se někdo může postavit za jednoho, jiný se může postavit za druhého. Otázkou je, jak dalece je papež schopen řídit velký vatikánský aparát a jak dalece se už tento úřední aparát osamostatnil.

Štýrský Hradec: Katolíci pomáhají pravoslavným

Štýrský Hradec (KAP) Katolická farnost Nejsvětější krve Páně ve Štýrském Hradci (Graz) nabídla pravoslavným pohostinství v bývalém farním kostele na centrálním hřbitově. Ve všední dny slouží tento kostel katolické farnosti, zatímco ve svátky a neděle bude v budoucnu využíván místní srbsko-pravoslavnou obcí. Pro neliturgické setkávání poskytla městská fara Srbům ještě společenské místnosti, sakristii, farní kancelář a společenský sál. Toto gesto ekumenické sounáležitosti se uskutečnilo díky zprostředkování hradeckého biskupa Egona Kapellariho. Křesťané mají poznat, že katolicita církve stojí v protikladu ke každému nacionalismu, který by měl tendenci likvidovat náboženskou a kulturní identitu jiného národa. Ve Štýrsku nyní žije okolo 10tisíc srbsko-ortodoxních křesťanů, největší část z nich právě ve Štýrském Hradci.

USA: Bostonský arcibiskup prodává arcibiskupský palác

Washington (KAP) Římskokatolická arcidiecéze v Bostonu prodává arcibiskupskou residenci, aby byla schopna odškodnit oběti sexuálního zneužívání mladistvých kněžími. Cena reprezentativní budovy z dvacátých let spolu s přilehlým parkem je odhadována na 600 milionů korun. Celkově má arcidiecéze zaplatit v přepočtu více než 2,1miliardy korun. Velká část bude zaplacena z pojistek. Prodejem paláce chce diecéze ukázat, že platby nepůjdou z darů nebo farních sbírek. Arcibiskup Sean O'Malley se odstěhoval z třípatrové budovy již před několika měsíci do menšího bytu v blízkosti katedrály. V Bostonu skandál se sexuálním zneužíváním v katolické církvi vlastně započal. Kardinál Bernard Law, kterému bylo vytýkáno, že proti provinilým kněžím dostatečně nezakročoval, byl ze svého úřadu předčasně odvolán v prosinci 2002.

Maďarsko: církve pranýřují zbídačování

Budapešť (KAP) 700 až 800 tisíc Maďarů žije v nejhlubší bídě, sdělil ekonom prof. Janos Ladanyi na zasedání církevní komise pro spravedlnost a mír Iustitita et Pax v Budapešti. 30 % ztoho jsou Romové, kteří ve srovnání s běžným obyvatelstvem jsou bídou postiženi daleko častěji. 40 % maďarských Romů žije v bídě, 60 % nemá žádné stálé zaměstnání a jen 20 % není chudobou postiženo v žádném směru. Jako nebezpečnou tendenci označil Ladanyi skutečnost, že chudobou je postihováno čím dál tím víc mladých lidí. Hospodářský růst sám o sobě bídu v Maďarsku neodstraní. K tomu by měla sloužit různá sociální opatření. Janos Gojak, vicepresident komiseIustitia et Pax, se vyslovil pro důraznější zohlednění katolického sociálního učení v Maďarsku, které tam prozatím není příliš známo. Svoboda i hospodářství mají své hranice, jak se ukazuje při kritice vládnoucího systému. V Maďarsku panuje kapitalismus ve své nejdivočejší formě.

Globalizace se také projevuje nejhůře tam, kde není rozvinuto tržní hospodářství, řekl prof. Peter Akos z Ekonomické university v Budapešti. Tím je postiženo právě Maďarsko. Těch několik let po politickém obratu je příliš málo k společenskému vyrovnání. Platí, že pokud se vědomí solidarity více zakotví v myšlení obyvatelstva, pak se bude moci lépe vypořádat s rozmáhající se chudobou. Evropskou unii označil Akos za způsob obrany před globalizačním rozpínáním USA, avšak ne za řešení pro maďarské problémy.