Jste zde

Patriarcha exkomunikoval metropolitu

autor: 

Konflikto náboženskou autoritumezi Cařihradem a Aténami

Tatoudálost zastínilaradost z rozšířeníEvropské unie. Se souhlasem 44 evropskýcha amerických pravoslavnýchbiskupů vyloučilcařihradskýpatriarcha Bartholomaios I. aténskéhoarcibiskupa jménem Christodoulos,nejvyššího metropolitu samostatnéřeckénárodnícírkve,ze sakramentálního společenství.Takový těžkýtrest patriarchát neudělil„kamažpaměť sahá“,jak poznamenávají komentátoři.Bartholomaios I. zdůvodnilsvůjkrok neustálým „porušovánímautority patriarchátu“ arcibiskupem Christodoulosem. „Nemůžemekomunikovat s bratrem,který mateřskoucírkevrespektuje jenom slovy.“ Za těmitovýrokyse skrývá jiždelší dobu doutnajícíkonflikt kvůli autoritěmezi čestnou hlavou celéhopravoslaví a aténskýmarcibiskupem. Poslední popud dala Christodoulosova jmenováníbiskupů pro třidiecéze v severnímŘecku.Jižod balkánských válekna počátku 20. století,které též přineslynové uspořádáníteritorií na severu Řeckaa v Egejskéoblasti, stojí tamnícírkevníprovincie formálně pod dohledempravoslavného patriarchátu,administrativně však jsou přidělenyřeckécírkvi.V březnuto vypadalo tak, jako by byl konflikt vyřešen.Svatý synod pravoslavnýchŘeckase usnesl, že předložípatriarchovi v Cařihradělistinu kandidátů na uprázdněnábiskupská místa v severnímŘecku,aby mohl Bartholomaios „vykonatsvéprávo“.Avšakarcibiskup Christodoulos nechtěldo Istanbulu prezentovat žádnájména,a tak došlo k roztržce.Je známo, že se aténskýarcibiskup zasazuje za autonomní řeckoustátnícírkev.Bartholomaios jako tureckýstátníobčanvelice dbá o to, aby byl udrženvliv patriarchátu na několikmálořeckýchpravoslavných biskupstvíležícíchmimo Turecko. Zatímco Bartholomaioszdůrazňujedobré ekumenickévztahy – zvláštěk papeži–byl Christodoulostopětovně středempozornosti svými antiekumenickýmipolemikami a nacionalistickými tóny.A naopak při papežověnávštěvěŘeckav roce 2001 přijal papežes velkýmrespektem.

Christ in der Gegenwart z 23.5.2004;přeložil J. König