Jste zde

Návštevy z IEF

Posledná ekumenická konferencie IEF, ktorá sa konala v lete v anglickom Durhame, otvorila mnoho nových ekumenických i osobných kontaktov.  Pred mesiacom Bratislavu navštívili Valerie a John Farthing z Newcastle, anglikáni z farnosti Gosforth (jej správcom je prezident IEF Richard Hill).  Práve v Gosforthe sme sa v lete zúčastnili anglikánskej omše, ktorá bola prenášaná televíziou, ako už o nej Getsemany (11/94) informovali. Manželia Farthingovci sa zaujímali skôr o náš bežný život pred rokom 1989 a po ňom i o kultúrno-politické súvislosti života našich ľudí.

Ďalšia návšteva - Monika Lipps z Heidelbergu - bola zvedavá viac na naše vnútorné prežívanie viery, názory na ekumenizmus, ale i komunikáciu a spoluprácu s cirkevnými autoritami. Ukázalo sa, že osobne pozná Bernharda Häringa i jeho knihy, zúčastnila sa jeho exercícií. Konštatovala, že učenie B. Häringa má v Nemecku nielen celkovú podporu kňazov a laikov, ale aj nemeckého zboru biskupov; podržal Häringa svojou solidaritou i vo chvíľach, keď Svätá kongregácia pre vieru v Ríme zaviedla v r. 1975 proti nemu proces kvôli jeho učeniu o etike; proces bol napokon zastavený (bližšie viď v knihe B. Häringa .Moja skúsenosť s cirkvou", Síť 1994). Monika Lipps sa zároveň zaujímala, kto z oficiálnych predstaviteľov cirkvi privítal v Prahe tohoto teológa svetového mena pri jeho vlaňajšej návšteve. Odpoveď bola sprevádzaná hlbokým mlčaním. Našťastie však cirkev nepredstavuje len jej hierarchia, ale aj my, obyčajní pokrstení sme zodpovední za jej prítomnosť a budúcnosť i za reprezentáciu Kristovej mienky.

Bolo potešujúce, že i človek, ktorému je časopis Getsemany kvôli jazykovém bariére nedostupný, v nich pri listovaní našiel niečo .svoje". Bol ním článek o Maxovi Josefovi Metzgerovi, ktorého menovaná za čias jeho života poznala osobne i z rozprávania svojho strýka, ktorý s ním úzko spolupracoval. Z ďalšej diskusie vyplynulo, že v súčasnosti je v Nemecku intenzívne diskutovaný problém rozvedených. Aj keď Karl Lehmann a ďalší dvaja biskupi zaujali k otázke komunia rozvedených ústretové stanovisko signalizujúce zmierenie, zamietnutie ich žiadosti Rímom vyvolalo len ďalšiu polemiku. Jej vlna ešte stále nie je ukončená. Na záver sme sa zhodli, že všetko, čo je dlhý čas statické, vyžaduje obnovu a zmenu zmýšľania. Platí to rovnako o cirkvi ako i o nás samých.

  • kl-

Ve dnech 21. 8.-28. 8. 1995 se bude konat v Těšíně v Polsku 28. mezinárodní ekumenický kongres IEF na téma .modli se a pracuj". O této organizaci náš časopis již několikrát referoval. Případným zájemcům zašle redakce přihlášky.