Jste zde

Anotace

Prof. Petr Pokorný, náš nejvýznamnější novozákonník, vydal koncem loňského roku zajímavou brožuru .Apoštolské vyznání. Výklad nejstarších věroučných textů." (nakl. Mlýn, Třebenice 1994, 140 str., náklad a cena neuvedeny) Po zasvěceném úvodu do teologie (a textologie) vyznání víry rozebírá postupně jednotlivé články Apoštolského a Nicejskocařihradského vyznání. Nepodává přitom pouze výklad a srovnání s biblí a tradicí církve, ale dosahuje vysoké úrovně v žánru "teologické meditace", u nás tak řídkém. Knížka je dobře přístupná i zasvěcenějším laikům a zájemcům o křesťanství, avšak také teolog si z ní může odnést řadu poznatků a inspirací pro katechetickou a homiletickou práci.

JaS

Nakladatelství Síť vydalo pracovní ekumenické vydání eucharistických modliteb západních ritů. Mezi 14 anaforami je VI. - X. anafora římského misálu, jedna švýcarská, dvě starokatolické, skotská presbyteriánská, jejíž vydání jsme ohlásili v Getsemanech a pro chronický nedostatek místa v časopisu ji nemůžeme zařadit, a další anafory. Nechybí eucharistická liturgie z Limy. Celkem má soubor 64 stran. Režijní cena 25 Kč + poštovné. Platit můžete buď srážkou z čtenářského fondu, či příležitostně při další platbě knihy či předplatného. Vhodný dárek pro duchovní se zájmem o liturgii. Podobně vydáme český překlad liturgií východních ritů.

Objednávky na adresu redakce: Getsemany, Alšova 1247, 252 28 Černošice

 

  • Musíme (zrovna teď) zraňovat evangelické bratry svatořečením Jana Sarkandra?  Nemohlo by to (aspoň) počkat tak 1-2 století?", nám napsala čtenářka Zdenka M. Mnoho reakcí, které dostáváme, také považuje tuto akci za velmi nešťastnou. Nejen že zraňuje některé protestanty (věříme, že většina se nenechá znechutit), ale škodí samotné katolické církvi a bohužel nejvíce věci evangelia samotné. Doufáme ale, že prosazená kanonizace není vůlí většiny katolických křesťanů a nebude bránit již tak křehkému ekumenickému dialogu. .Dovolávat se Jana Sarkandera jako patrona ekumenismu hraničí se zlomyslností," píší čtenáři.

Biskup chudých sesazen

Jacques Gaillot, nekonformní a sociálně velmi angažovaný francouzský biskup, byl zbaven své diecéze v Evreux. S nespravedlivým a nemoudrým zásahem kurie nesouhlasíme. V nakladatelství Síť připravujeme knihu o Gaillotově životě, jejíž vydání chceme nyní co nejvíce urychlit.