Jste zde

Malá poznámka k zamyšlení a psaní dopisů do redakce

Myslím, že pro každou redakci je velmi dobré, když zná reakce svých čtenářů, a ty by měly být vždy vítány. Myslím si však, že reakce kritizující - a to mnohdy nevhodným a necitlivým způsobem - progresivní a reformní snahy a texty Getseman, by neměly být zveřejňovány. Ne z důvodu, že by nemělo být dopřáno svobodného vyjádření druhé straně, ale z toho důvodu, že tyto názory mají všude jinde u nás mnoho možností k vyjádření a musíme si vážit každé stránky Getseman i každého textu, který je u nás jinak skoro nedostupný v české verzi.

Proč jsou konzervativní reakce tak četné, alespoň v našem prostoru? Důvodů je jistě mnoho. Atraktivnější je asi lidová a citová zbožnost než náročné přemýšlení, hledání a studium. Starší generace má většinou zálibu jen v tradici a nové nerada přijímá. Proč však tolik mladých se ke konzervativním, tradičním způsobům hlásí? V době, kterou nazýváme postmoderní, nejsou asi uspokojeni s tím, k čemu dospěl moderní, vědecký a liberální svět a svalují skoro všechna negativa právě na moderní, vědecké a liberální. Šíření progresivních myšlenek není u nás obvyklé a není jim dávána skoro ani žádná možnost (viz vylučování progresivních teologů z naší pražské fakulty).  Tradiční obsadili skoro všechny katolické sdělovací prostředky a jsou opravdu horlivější a je jich mnohem více než progresivních. Musím vyjádřit i radost nad tím, že naši biskupové, až na některá malá střetnutí, se nepřiklání k žádné straně, a tak se pokouší své stádo udržet v jednotě a snášenlivosti.

Jestliže zůstávají reformní jen Getsemany, pak je třeba využít každého místa k informovanosti o tom, co jinak se těžko dozvíme, a dopisy čtenářů, jejichž úroveň odpovídá těm ve Světle, Reportu a někdy i v Katolickém týdeníku, by zbytečně zabíraly místo. Toho mají v jiných prostředcích dosti.  V Getsemanech přece hledám především to, co je ušlápnuté, pronásledované a nechápané a čeho by bylo třeba se zastat a ne proti tomu bojovat a brojit, pokud si to ovšem obhajoby skutečně zaslouží.

Poznámka je napsána víceméně z katolické strany, ač Getsemany jsou ekumenické.