Jste zde

Sáva Janjic - srbský mnich vystupující proti nacionalizmu

Srbská pravoslavná církev je často napadána za podporu srbského nacionalizmu. Opat Sáva Janjič je rovněž jejím členem a přece je v jejím středu jedinečnou osobností. Jeho tisková prohlášení ve prospěch uznání práv Albánců v Kosovu vždy zapůsobí jako malá bomba.

Klášter Visoki Decani je v Srbsku uznáván jako jedno z jeho nejproslulejších náboženských center. V dnešní době představuje tento klášter osamocený ostrůvek míru v oblasti zmítané válkou a nepokoji. V městě Decani, které jeho obyvatelé opustili, se nyní lze setkat pouze se srbskými policisty.

Sáva Janjič se narodil před čtyřiceti lety v Dubrovníku, ale své mládí prožil v malém sousedním městě Trebinje v Hercegovině. V Bělehradě vystudoval na univerzitě anglickou literaturu. Ve Visoki Decani, stejně jako ve všech kosovských klášterech, žije mnoho velmi mladých mnichů. Otec Sáva je představeným tohoto společenství a v hierarchii zaujímá poslední předstupeň před biskupským svěcením.

Kosovská osvobozenecká armáda (UCK) napadla srbský klášter pouze jednou v červenci 98 a na několik dní si jako rukojmí vzala několik mnichů. „Vedli jsme s UCK jednání a já jsem se osobně setkal s jejich mluvčím Ademem Demac¸im, který se jménem Osvobozenecké armády osobně zasadil o to, aby chránil naše kláštery", vysvětluje P. Sava. „V Decani jsme nikdy nezakusili ani nejmenší ohrožení."

Když boje zasáhly oblast Decani, vyhledalo úkryt v klášteře množství civilistů, a to jak Srbů, tak i albánských rodin, neboť podle otce Sávy „povinnost křesťanského pohostinství nezná etnické hranice".

Podle otce Sávy „současný srbský nacionalizmus využívá a manipuluje s náboženským cítěním obyvatel". „Kosovo je pro Srby svatou zemí, neboť se na jejím teritoriu odehrálo vše podstatné, co se událo v naší středověké historii. Je však třeba připustit oprávněnost názoru, že pokud je pro nás Srby Kosovo svatou zemí, je rovněž svatou zemí i pro Albánce, protože v Kosovu se zrodilo albánské národní vědomí, když byla v r. 1878 založena Prizrenská liga, neboť tehdy ještě albánský stát neexistoval."

Otec Sáva neopomíjí historická a politická témata, když hovoří o důležitých teologických otázkách: „Pravoslaví musí rozlišovat to, co se týká roviny duchovní a co se dotýká roviny časné. To musí mít na zřeteli, když hledá svou duchovní tvářnost a usiluje o to, jak se vymanit z moci sil, které ji chtějí ovládnout, jako je antidemokratický a zločinný režim Slobodana Miloševiče."

„Volbu většiny obyvatelstva je třeba respektovat pod podmínkou, že budou respektována práva srbské menšiny a zejména Srbské pravoslavné církve."

(Ésperance des pauvres 12/98, str.19-20, přeložil Pavel Kouba).