Jste zde

Současná situace epidemie AIDS v Africe

Na konci prosince 1998 stoupl počet osob nakažených virem HIV na 33,4 milionu, což představuje meziroční nárůst o 10 %.

Je třeba si uvědomit, že více než 95 % nakažených osob žije v rozvojových zemích „třetího světa". Co se úmrtnosti na AIDS týká, v těchto už zemích rovněž 95 % osob v důsledku tohoto onemocnění zemřelo.

Epicentrem této nemoci je Afrika, jejíž bilance vysoce převyšuje celosvětový průměr. V subsaharské Africe představuje nárůst počtu nakažených osob v roce 1998 70 % a počet úmrtí z důvodu AIDS o 80 %. Nejméně 95 % sirotků osiřelých kvůli nemoci AIDS je z Afriky.

Od počátku rozšíření viru HIV se podle dnešních odhadů v subsaharské Africe nakazilo tímto virem více než 34 milionů osob. 11,5 milionu z nich již zemřelo, z toho celá jedna čtvrtina v dětském věku.

Země nejvíce zasažené tímto virem se nacházejí v jižní části afrického kontinentu. Předpokládá se, že mezi obyvatelstvem Botswany, Namibie, Swazijské republiky a Zimbabwe je 20-25 % obyvatelstva mezi 15 až 49 lety nositeli viru HIV nebo u nich již nemoc AIDS vypukla.

Ve všeobecnosti lze konstatovat, že západní oblasti afrického kontinentu jsou méně zasaženy než jižní a východní Afrika a některé státy střední Afriky už také přijaly určitá opatření nutná ke stabilizaci počtu seropozitivních osob.