Jste zde

Zprávy

Pozvánka na seminář

Institut ekumenických studií (IES) v Praze spolu s Vyšší sociálně pedagogickou a teologickou školou Jabok pořádají 8. setkání zájemců o teologii s tématem: Cesty k dialogu mezi křesťany a židy. Seminář se koná 28. - 29. 5. 1999 v Jaboku, Praha 2, Salmovská 8.

Program semináře:

Pátek: káva, čaj ? 17.00 Jiří Schneider: Jak se promítají vztahy židů a křesťanů v politice ? 18.00 Michal Plzák: Jak antijudaismus formoval křesťanské zákonodárství 1. tisíciletí ? 19.00 diskuse ? 19.30 Eucharistická bohoslužba (káže Petr Šandera) ? 20.30 večeře

Sobota: 8.30 káva, čaj ? 9.00 ranní modlitba ? 9.30 - 11.00 Ivan O. Štampach: Co dluží křesťané židům, aby se mohlo skutečně jednat o dialog ? Martin Prudký: Výklad (společného) Písma - nebezpečí teologického antijudaismu při interpretaci starozákonních textů ? Petr Sláma: Jako plané olivy: několik poznámek ke vztahu křesťanů a židů ? 11.00 káva, čaj ? diskuse ? 12.30 oběd 14.00 seminární skupiny ? Společnost židů a křesťanů - její cíle a zkušenosti (vede Jana Doleželová) ? Židovské kořeny křesťanské liturgie (vedou Pavel Hradilek a P. Toepfer) ? 16.00 podněty ze seminárních skupin, zhodnocení semináře ? 16.45 závěrečná modlitba

Drobné zprávy

Nakladatelství Síť může poskytnout ještě několika zájemcům předplatné mezinárodního teologického časopisu Concilium v německé mutaci (5 čísel po 250 Kč ročně). Téma prvního čísla: Nedořešené otázky po koncilu, druhého: Překračování hranic.

Ekumenický seminář s tématem Etika veřejného života, jehož hostem bude Ivan Medek, se uskuteční v neděli 30. 5. 1999 v 17 hod v základní škole v Černošicích-Mokropsích

Další setkání pořádané v Institutu ekumenických studií skupinou pro mezináboženský dialog Sdílení se koná v sobotu 5. 6. 1999 v 11 hod v Praze 2, Vyšehradská 41 (zvonek IES). Tématem je modlitba a meditace v různých náboženstvích

Při příležitosti vydání stého čísla Getseman a deseti let svobody se uskuteční dvě setkání čtenářů Getseman s redakcí a přispěvateli. První z nich se uskuteční v Bratislavě v sobotu 23. 10. 1999 a druhé o měsíc později v Praze v sobotu 20. 11. 1999. Rezervujete si čas! Zasílejte nám své náměty! Detailní program zveřejníme na podzim

Etické fórum 99, seskupení třiceti občanských iniciativ zve na setkání 21. 5. 1999 od 9.30 do 15.30 v Betlémské kapli v Praze. Hlavními tématy jsou rostoucí kriminalita, nárůst drogové závislosti, rasová nesnášenlivost a neúcta k základním lidským hodnotám.