Jste zde

K zamyšlení

Vidím, že mnozí lidé nepochopili význam ekumenického hnutí a v tomto směru nepochopili ani dokumenty II. vatikánského koncilu.

Křesťanské církve se musí navzájem nejenom tolerovat a spolupracovat na společných cílech, ale musí také upřímné usilovat o jednotu. Konečným cílem ekumenického hnutí je totiž sjednocená církev. Je to velmi těžký úkol, který vyžaduje víc než jen toleranci. Vyžaduje to především dobrou vůli nás všech. Dále to vyžaduje naslouchat názorům jeden druhého, aby nebyly nesprávně pochopeny. To znamená najít společnou řeč. A nakonec je třeba se dohodnout, i když jen částečně. Mnozí mají strach z takovéhoto zdlouhavého a namáhavého procesu. Jiní mají strach, že jejich vlastni identita bude nahlodána, jestliže budou souhlasit s církví, která měla jiné mínění než oni. Dělit se společně o identitu jedné církve je mnohem těžší než si vzájemně odporovat.

Doufám, že jste měli všichni požehnané Velikonoce! Nechť světlo Vzkříšeného Krista září skrze vaše konání v tomto velikonočním období.

Rembert G. Weakland, O.S.B., arcibiskup z Milwaukee, USA Z Chancery Newsletter 1999 přeložil jpg