Jste zde

346 - březen 2022

Den modlitby a půstu za mír

V předvečer vpádu ruských vojsk na území Ukrajiny, ve středu 23. února 2022, si papež František na závěr generální audience posteskl: „Mám v srdci velikou bolest nad zhoršující se situací na východní Ukrajině. Navzdory diplomatickému úsilí posledních týdnů se před námi otevírají stále znepokojivější scénáře. Stejně jako já i mnozí další lidé po celém světě zakoušejí úzkost a obavy, neboť všeobecný mír opětovně ohrožují dílčí zájmy.“ Následně vyzval politiky: „Dovolávám se všech, kdo nesou politickou odpovědnost, aby hluboce zpytovali svědomí před Bohem, který je Bohem pokoje, a nikoli války, Otcem všech, a nikoli jen některých, Bohem, který z nás chce mít bratry, nikoli nepřátele. Prosím všechny zúčastněné strany, aby se zdržely jakéhokoli činu, který by vyvolal ještě větší utrpení obyvatelstva, narušil soužití mezi národy a diskreditoval mezinárodní právo.“ Věřící i nevěřící pak vyzval k půstu a modlitbám za mír: „A nyní bych se rád obrátil s výzvou k vám všem, věřícím i nevěřícím. Ježíš nás naučil, že na nesmyslné, ďábelské násilí se reaguje Božími zbraněmi – modlitbou a postem. Vyzývám všechny, aby z příští středy 2. března, Popeleční středy, učinili Den postu za mír. Povzbuzuji k tomu zejména věřící, aby se v onen den intenzivně věnovali modlitbě a postili se. Kéž Královna pokoje chrání svět před válečným šílenstvím“.

Po nedělní polední modlitbě (27. února) se papež vyjádřil k válce na Ukrajině: „V těchto dnech námi otřásá něco tragického: válka. Znovu a znovu jsme se modlili, aby k tomu nedošlo. A nepřestaneme se ozývat, naopak, prosíme Boha ještě intenzivněji. Proto znovu vyzývám všechny, aby 2. březen, Popeleční středu, učinili dnem modlitby a postu za mír na Ukrajině. Den, kdy jsme blízko utrpení ukrajinského lidu, kdy cítíme, že jsme všichni bratři a sestry, a kdy prosíme Boha, aby ukončil válku. Kdo vede válku, zapomíná na lidskost. Nevychází z lidu, nehledí na konkrétní život lidí, ale upřednostňuje své zájmy a moc před vším ostatním. Spoléhá na ďábelskou a zvrácenou logiku zbraní, která je nejvíce vzdálená Boží vůli. A distancuje se od obyčejných lidí, kteří si přejí mír a kteří jsou v každém konfliktu skutečnými oběťmi a kteří za válečné šílenství platí na vlastní kůži. Myslím na starší lidi, na ty, kteří v této době hledají útočiště, na matky prchající se svými dětmi... Jsou to bratři a sestry, pro které je naléhavě nutné otevřít humanitární koridory a které je třeba přijmout. Se srdcem zlomeným z toho, co se děje na Ukrajině – a nezapomínejme na války v jiných částech světa, jako je Jemen, Sýrie, Etiopie... – opakuji: Odložte zbraně! Bůh je s těmi, kdo vytvářejí mír, ne s těmi, kdo používají násilí.“

Na Popeleční středu papež František zveřejnil následující modlitbu: „Pane, Bože míru, slyš naši modlitbu! Otevři naše oči a naše srdce a dej nám odvahu říci: „už nikdy válka“, „válka ničí všechno“. Vlij do nás odvahu k utváření pokoje. Uchovej v nás planoucí naději, abychom se s trpělivou vytrvalostí rozhodovali pro dialog a smíření, aby konečně zvítězil pokoj. Amen“