Jste zde

Ondřej Bastl

Josef II. – osvícený katolík nebo nepřítel církve?

Jen vymezení pojmů, obsažených v titulu by vyžadovalo mnohem více prostoru, než který je k dispozici. Měli bychom mluvit o vztahu církve a státu, podrobně probrat Josefův životopis se všemi faktory, které ho ovlivňovaly.

Vyznání víry – stručný přehled dějin vývoje

Ondřej Bastl

Vyznáním víry nazývámeúkon vyznání víry nebo jazykovou podoba víry církve. Úkon i text patřík sobě a odkazují jedno na druhé. Poznávacím znamením křesťanů je: Ef4, 5 „Jeden Pán, jedna víra, jeden křest“. Křest, který spojuje věřícís Kristem v jeho smrti a zmrtvýchvstání (Ř 6, 3), vyžaduje víru.Můžeme říci, že všechny symboly obsahují dvě základní tvrzení:

Naděje pro církev?

V rozhovoru pro Lidové noviny z počátku srpna si kardinál Vlk stěžuje na úbytek lidí hlásících se k církvi. Z jeho slov vyplývá údiv, jak mohou být lidé věřící a přitom nepatřit do církve. Říká, že „v roce 1993 se ale něco zlomilo a sympatie společnosti, které jsme měli na počátku devadesátých let, jsme ztratili“. Proč se ale podivuje nad rozdílem počtu těch,kdo se hlásí k víře, ale odmítají k tomu insituci? Nelze pouze obecně konstatovat, že „se“ něco změnilo, ale je nutné konkrétně pojmenovat příčinytohoto trendu.

Pastorační služby v obci

Výňatek ze Závěrů Společné synody biskupství Spolkové republiky Německo (1971-75)

0. Preambule

Předním úkolem společné synody je obnova obcí a jejich pastoračních služeb z živé a nezkrácené víry v Ježíše Krista.

Knihovnička Getseman

Claus Arnold: Malé dějiny katolického modernismu

Vyšehrad, 2014, 160 str. ISBN: 978-80-7429-282-8

Gelasius Dobner

Od 40. let 18. století začali piaristé pěstovat v duchu novohumanismu dějepisná bádání vycházející ze studia pramenů. Ovlivněni byli benediktinem Magnualdem Ziegelbauerem, působícím v maurinsko-kritickém duchu. Mezi jeho nejnadanější žáky patřil také piaristický kněz Felix Dobner, známější pod řádovým jménem Gelasius a St.

Ferdinand Kindermann

Pozdější litoměřický biskup Ferdinand Kindermann von Schulstein se narodil 27. 9. 1740 v severočeské vesnici Království (Königswalde) u Šluknova.

Karel Jindřich Seibt

Karel Jindřich (Karl Heinrich) Seibt se narodil 21. (či snad 31.) března 1735 blízko hornolužického ženského cisterciáckého kláštera Marienthal při česko-saské hranici. V klášteře také získal první vzdělání. V letech 1745–50 pokračoval ve studiích na piaristickém gymnáziu v Kosmonosech, kde – jak píše ve svém životopise – získal lásku k německé řeči. Pak studoval 1751–55 u jesuitů v Praze filozofii a právo.

Josef Stepling

Vídeňští osvícenci s jesuity obvykle bojovali. Někteří však byli i na jejich straně, byť se setkávali s výhradami ze strany vedení Tovaryšstva. K takovým patřil Josef Stepling.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Ondřej Bastl