Jste zde

348 - květen 2022

Velikonoční prázdný hrob a plné hroby na Ukrajině

Jak můžeme prožívat velikonoční radost, když lidé na Ukrajině stále zažívají temnotu Velkého pátku? Podobně formulovanou otázku jsem o letošních Velikonocích slyšel nebo četl několikrát. Samozřejmě tím nebyl myšlen posun daný odlišným kalendářem, tj. podle juliánského kalendáře slavili východní křesťané Velikonoce o týden později. Jednalo se o napětí mezi liturgickým rokem a konkrétní životní nebo společenskou situací, pro kterou mám velké pochopení, protože ho znám i ze svého osobního života. Sám jsem podobné vyjádření používal, když jsem se před lety staral o těžce nemocnou a umírající manželku. Jak se mohu radovat, když doma stále prožíváme utrpení Velkého pátku?

Zatímco Velikonoce v letech 2020 a 2021 byly poznamenány covidovými opatřeními, letošní Velikonoce zvlášť v evropském prostoru výrazně ovlivnila probíhající válka na Ukrajině, způsobená bezprecedentním a nevyprovokovaným vpádem ruských vojáků na území Ukrajiny. Symbolicky je možné aktuální situaci vyjádřit, když vedle sebe postavíme velikonoční zprávu o prázdném hrobu a zprávy z médií o plných masových hrobech na Ukrajině. Zatímco podle biblického vyprávění Lukášova evangelia (24, 1-12) přišly ženy zrána ke hrobu s vonnými mastmi, nalezly hrob prázdný a muži v zářícím rouchu jim řekli: „Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen.“, v médiích vidíme ukrajinské ženy, které v místech opuštěných ruskou armádou pláčou u plných hrobů svých příbuzných, mužů, žen nebo dětí.

Papež František, který neustále vyzývá k zastavení bojů a ukončení války, vyjádřil solidaritu s lidmi v Kyjevě a okolí alespoň tím, že vyslal papežského almužníka, kardinála Konrada Krajewského, aby zde s lidmi slavil velikonoční triduum. Na Velký pátek vedl křížovou cestu v Borodjance, oblasti severozápadně od Kyjeva zdevastované ruskými vojsky. Součástí jeho návštěvy byla i chvíle modlitby na místě masového hrobu v Borodjance. Podle Vatican News po návratu do Kyjeva uvedl, že našel „mnoho mrtvých, stejně jako masový hrob nejméně 80 lidí pohřbených bez jména či příjmení“. Tváří v tvář takovým hrůzám řekl, že „slzy nepadají a slova nepřicházejí“. Přesto, dodal, „díky Bohu přetrvává víra“. „Jsme ve Svatém týdnu - dnes je Velký pátek - kdy se můžeme spojit s Ježíšovou osobou a jít s ním nahoru ke kříži.“ Kardinál dále připomněl, že brzy přijde Velikonoční neděle a Kristovo zmrtvýchvstání: „Snad nám vše vysvětlí svou láskou a vše změní, i v nás, zejména tuto hořkost a utrpení, které snášíme každý den, ale zvláště v den, jako je ten dnešní.“

Navzdory velikonoční radosti, vyjadřované např v liturgii zvoláním „Aleluja“, tj. chvalte Pána, pokračují boje na Ukrajině i v jiných částech světa a mnozí lidé prožívají kvůli osobní nebo rodinné situaci svoje Velké pátky. Mysleme na ně v modlitbách nebo jim pomáhejme podle svých možností a schopností s vírou, že slavné Kristovo vzkříšení jejich i naši tmu ve světlo promění!

Komentáře

Stavíte proti sobě navoněný hrob vzkříšení podle našich představ x "zatímco" ukrajinské plné masové hroby... Mne k tomu napadl obraz Izajášova proroctví, který přece jen vyznívá jinak, taky masově: "Byl mu dán hrob se svévolníky, s boháčem smrt našel... Můj spravedlivý služebník získá spravedlnost mnohým; jejich nepravosti on na sebe vezme. Proto mu dám podíl mezi mnohými a s četnými bude dělit kořist za to, že vydal sám sebe na smrt a byl počten mezi nevěrníky.“ - Nedotahuji to, neříkám, jak tomu máme rozumět. To jen tak pro inspiraci.