Jste zde

Bernhard Häring

Cesta k obnově morální teologie

Už v roce 1948 se zřetelněji rýsovala oblast mé budoucí činnosti. Náš tehdejší generální představený Leonart Buijs, někdejší profesor morální teologie, mě povolal do Říma k poradě o jeho velkém plánu: Chtěl iniciovat vznik ústavu pro vzdělávání budoucích morálních teologů, nejprve v rámci naší vlastní kongregace, později však i pro celou církev. Dělalo mu veliké starosti, že mnoho biskupů a řádových představených posílalo své budoucí učitele morální teologie do Říma, kde se měli specializovat na církevní právo, aby pak mohli učit morálku.

Byl Petr pověřen bojem s antikoncepcí?

Když jsem pozorně pročetl novou papežskou encykliku, padla na mé velká malomyslnost. O několik hodin později mne přepadl dlouhotrvající záchvat nemoci a já se pln naděje těšil, že opustím pozemskou církev a vejdu do té nebeské. Když se však obnovily normální mozkové funkce, pocítil jsem novou důvěru, třebaže jsem nezavíral oči a srdce

Případ Československa

V dobách pronásledování církev z nejvyšší nouze a pro přežití světila ženaté muže na kněze (a na biskupy?). Zdálo se, že Řím souhlasí. Také dnes, po osvobození, je tu velká nouze o kněze. Nyní se však chce, aby všichni ženatí kněží, jakkoli trpěli pro viru, byli degradováni na diakony,

Učil jsem se s otevřenýma očima

Bernhard Häring trávil po řadu let své akademické prázdniny v Africe - přednášel, diskutoval, učil se znát život a zvláštnosti africké církve.

Božské prostředí a církev hříšníků

(8. kapitola z knihy Velké smíření - Nové perspektivy svátosti pokání, kterou připravuje nakladatelství SÍŤ)

Moje zkušenost s církví

Další ukázky z knihy vydané nakladatelstvím Herder ve Freiburgu (7. vydání, 1989, otázky klade Gianni Licheri)

Předmluva

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Bernhard Häring