Jste zde

Pavel Hradilek

Svátosti křesťanské dospělosti

Souvislost se křtem

V návaznosti na křest dětí je zapotřebí ihned pojednat o biřmování a pozvání k eucharistii (1. sv. přijímání). Tyto tři svátosti jediné křesťanské iniciace, kterými je člověk vtahován do centra křesťanského dění, představují jeden nerozdělitelný celek. Biřmování a 1. sv.

Liturgie smíření

Řád smíření (Ordo Paenitentiae) vyšlý v r. 1973 a česky v r. 1982 je plodem nového chápání svátosti pokání vzešlého z II. vat. koncilu. Dává velké možnosti jak čelit současné krizi svátosti, ale ty jsou bohužel jen velmi málo využívány. Řád smíření především zdůrazňuje sociální rozměr hříchu a tím i sociální rozměr

Křest dětí

Křest nemluvňat je a asi zůstane nejobvyklejším způsobem křtu v katolické církvi, v pravoslavných církvích, ale i v mnoha reformačních církvích. To má kromě pozitiv (člověk je brán vážně už jako dítě - je součástí vykoupeného lidstva, boží dar není vázán na lidské schopnosti) řadu úskalí.

Může být farnost společenstvím?

Do rubriky dialog v AD 9/94 přispěl plzeňský biskup František Radkovský článkem "Farnost má být společenstvím". Reagoval na stesk čtenářů poukazujících na "neprůchodnost" jejich faráře při zřízení farní rady či možnosti modlitebních setkání ve stylu spirituality Taizé. Je potěšitelné,

Exhibice nemocné církve

Pokračování seriálu "Obnova liturgie" je tentokrát nahrazeno následujícím článkem:

6. července, ve výroční den Husovy smrti, přenášela opět ČT bohoslužbu z Betlémské kaple v Praze. Sledoval jsem tento přenos již potřetí a třikrát jsem byl zklamán, jak může dopadnout slavení večeře Páně.

Svátosti křesťanské iniciace

Proces uvádění do křesťanského života je velmi rozmanitý v závislosti na božím obdarování, na svobodné spolupráci s tímto obdarováním, na činnosti církve v tom kterém místě a době. Proto jsou rozmanité i obřady, které toto dění provázejí jako znamení. Nejdůležitějším rysem liturgické obnovy

Liturgie svátostí

Snad proto, že liturgie svátostí se neslaví tak často, snad proto, že liturgická obnova je v naší zemi teprve na začátku, je vnější projev liturgie svátostí na ještě horší úrovni, než liturgie mešní. Liturgie signalizuje, jak místní církev věří, čím žije. Jako bychom my

Kalich

Otázka kalicha v liturgii, neboli přijímání pod obojí, má zejména v Čechách velmi krušnou historii. Prvních dvanáct křesťanských století bylo jiné přijímání než pod obojí nemyslitelné. (Snad jedině když se podávalo kojencům, tak pouze pod způsobou krve Páně.) Pod obojí se tedy přijímalo ještě i tehdy, kdy laici přijímali velmi zřídka, kdy se

Ekuména v Černošicích

Jádro černošické ekumény tvoří otevřená skupina .Křesťané z Černošic", která v současné době zahrnuje šest manželských párů .středního" věku - od 27 do 50 let. Dva jsou z Českobratrské církve evangelické, dva z Církve bratrské, jeden z Církve československé husitské a jeden

Eucharistická úcta

Již od druhého století máme doloženo, že eucharistický chléb a víno byly uchovávány pro přijímání nemocných, kteří se nemohli zúčastnit vlastní eucharistické slavnosti. Zvláštní význam mělo podávání umírajícím, tzv. viaticum (z lat. via - cesta, ve smyslu "pokrm na cestu"). Zatímco prvních osm století přinášeli nemocným svátostné způsoby laici a jáhnové, později, v souvislosti s klerikalizací církevního života, již pouze kněží, a jáhni jako mimořádní přisluhovatelé (stále až do dvanáctého století pochopitelně pod obojí způsobou).

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Pavel Hradilek