Jste zde

Pavel Hradilek

Návštěva "Těsné brány"

O tom, že budoucnost církve záleží na rozvoji malých společenství, existuje již dnes významná shoda. Tento názor zastávají všechny významné obrodné proudy a hnutí v současných křesťanských církvích, i když se v jiných otázkách třeba i rozcházejí. Naproti tomu názor na budoucnost instituce

Proč odmítám reordinaci?

Na základě zpráv, které se dosud objevily v tisku, je možné se pokusit o rozbor současné situace "případu ES" tak, jak jej pravděpodobně vidí oficiální místa. Oficiálními místy myslím Biskupskou konferenci ČSFR a vatikánské úřady.

Holandský katechismus

byl pro mne na začátku sedmdesátých let objevem. Obsahoval logicky pohromadě seřazeno vše, co jsem předtím po 9 let slýchal od J. Reinsberga a M. Máši u sv. Havla a v Týně. Díky jim jsem se v katechismu dobře orientoval, nebyly to pro mne nové věci, byl jsem schopen je bez jakékoli přípravy komentovat a vysvětlovat. Hned jak se mi dostal do ruky český překlad, začali jsme ho používat jako základní předlohu při setkávání společenství.

Normální situace církve

V souvislosti s řešením současného statutu ES se často říká: situace církve u nás je nyní normální, na rozdíl od situace před listopadem '89. Slovem normální se vůbec nevyjadřuje, zda je nyní situace lepší nebo horší než před listopadem '89. Pouze to, že odpovídá normě, totiž Kodexu kanonického práva. Nejvýrazněji se to projevuje tím, že jsou obsazeny biskupské stolce. Z pozice příslušníků ES je situace jiná. Normální byla již před listopadem '89. Existovaly zde zákonné autority, kněží ani věřící nebyli bez pastýřů. Tito pastýři riskovali své životy za stádo jim svěřené.

Věk vhodný pro plnou účast dětí na eucharistii

Úvod Jedním z autentických životních projevů církve Kristovy bylo, je, a věříme že i bude odpovědné experimentování i v samém jádru života církve - v oblasti života svátostného. Důraz je třeba klást na slůvko odpovědné. Experimentovat, to může znamenat se i odchýlit od zvyků dosud v církvi praktikovaných tam, kde se možná nabízí úprava ve prospěch "lepší srozumitelnosti, plné a aktivní účasti v duchu společenství" (srov. SC 21). To však lze schválit pouze tam, kde jsou k tomu patřičné předpoklady: důkladné vzdělání, které akcentuje teologii II.

Další rok ekumenické spolupráce v Černošicích

Právě uplynulý školní rok byl již druhým, kdy bylo možno se viditelně snažit o sbližování křesťanů různých vyznání. Základní skupina, ve které je asi 12 křesťanů, se schází každý týden k modlitbě a k domlouvání potřebných věcí. Nejdůležitější společnou aktivitou v tomto období byl cyklus ekumenických bohoslužeb věnovaný blahoslavenstvím.

Ustavení ekumenické komise

Dne 14.11.1990 se sešla na svém ustavujícím zasedání ekumenická komise Biskupské konference ČSFR, českomoravského sboru. Jednání řídil její předseda František Radkovský. Kromě starších členů, kteří představují určitou kontinuitu s ekumenickým oživením na konci šedesátých let, jsou

Zpěv k lámání chleba

Lámání chleba

Každé hebrejské jídlo začínalo požehnáním, rozlámáním chleba a podáním stolovníkům. Lámání chleba patří i mezi čtyři „instituční" eucharistické akty („vzal chléb, požehnal, lámal a dával jim..." Mk 14, 22). Toto dílčí eucharistické jednání slouží i

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Pavel Hradilek