Jste zde

Pavel Hradilek

Zajímavý zdroj inspirace – přímluvy z Břevnova

Zajímavý zdroj inspirace - přímluvy z Břevnova1

Jan Rückl: Přímluvy http://www.brevnov.cz/CS/3primluvy.php

Kniha showmana a mystagoga zároveň

Vacek, Václav: Pozvání k Večeři Páně, Vyšehrad, Praha, 2008, 208 str., 248 Kč

O knize Václava Vacka Pozvání k Večeři Páně psaly Getsemany již dvakrát.1 Přesto si myslím, že si tato kvalitní kniha zaslouží recenzi i téměř rok po vydání. Dříve jsem se k ní důkladněji, ke své škodě, nedostal. Autor sám v předmluvě vyjadřuje vděk „za jakoukoliv věcnou připomínku".

Žehnání nejsou jen prosby, ale také dobrořečení

Bugel Walerian (ed.), Obřady žehnání v různých liturgických tradicích, Univerzita Palackého Olomouc, 2006, 100 str.

Brožura je sborníkem příspěvků přednesených 26. září 2006 v Olomouci v rámci mezinárodního symposia Obřady žehnání v různých liturgických tradicích. Colloquim liturgicum 2006. Pořadatelem byla Katedra liturgické teologie Cyrilometodějské teologické fakulty Palackého univerzity.

Poděkování za prof. Smolíka

Prof. ThDr. Josef Smolík, emeritní profesor praktické teologie ETF UK, zemřel 4. února 2009.1 Nezažil jsem jej v době normalizace jako děkana Komenského evangelické teologické fakulty, kde zřejmě čelil tlakům, které byly nad jeho síly a ne ve všem obstál. Setkával jsem se s ním později a poznal jsem v něm, v tom nejlepším slova smyslu, staršího bratra v Kristu.

Liturgický slovník

Berger, Rupert - Liturgický slovník, Vyšehrad, Praha, 2008, 592 str., 498 Kč (přeložili Václav Konzal, Jaroslav Vokoun a Zdeněk Lochovský; rejstříky hesel sestavil a českými liturgickými reáliemi doplnil Václav Konzal)

Znepokojivá znamení budoucnosti

Papež Benedikt XVI. zrušil 24. ledna exkomunikaci 2009 čtyř biskupů vysvěcených před dvaceti lety arcibiskupem Marcelem Lefebvrem. Arcibiskup Lefebvre byl tehdy před svěcením biskupů bez souhlasu Říma veřejně varován, a když papeže Jana Pavla II. neuposlechl, byl veřejně spolu s novými biskupy exkomunikován. Tito biskupové v církevním trestu žili bez stopy lítosti nebo pokání dvě desítky let ve vzdoru k Římu. Nedávno je papež rehabilitoval - nejsou známy žádné podmínky, které by jim při tom uložil.

Liturgie v malé obci

Hledání autentické podoby slavení křesťanské obce ve smyslu reforem II. vatikánského koncilu

Úvod - obec jako základní liturgické prostředí

Křesťanská obec a liturgie patří neoddělitelně k sobě. Bez obce by liturgie přestala být společným dialogem s Hospodinem a vzájemným sdílením víry a stávala by se pásmem slova a hudby, někdy doplněným několika nepříliš srozumitelnými kouzelnickými triky. Bez liturgie by obec přestala být viditelným Kristovým tělem, znamením, že se spása v tomto světě děje, a zůstala by zájmovým sdružením, které např.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Pavel Hradilek