Jste zde

Darina Bártová

Skutky Pavla a Thekly

Při předávání křesťanské víry sehrál důležitou úlohu příběh, a to jak příběh Ježíše samého, tak i jeho následovníků. Ty nejdůležitější příběhy církev zařadila do kánonu Písma, nacházíme je v jednotlivých knihách Nového zákona. Vedle kanonických spisů se prakticky v tomtéž časovém období začínají objevovat spisy, které obsahují další příběhy.

John Birch a jeho keltské inspirace – ranní modlitby

John C. Birch na svých webových stránkách důsledně upozorňuje, že nemá nic společného s fundamentalistickou Společností Johna Birche1. Jedná se o pouhou shodu jmen. Žije ve Walesu. Svá životopisná data nedává úplně lehce k dispozici, ale na různých stránkách, kde se lze dopídit alespoň nějakých informací, tvrdí, že vyšel z anglikánského prostředí2.

Strasti teologů při výpočtu data Velikonoc

V současnosti, s rozvojem fyziky a astronomie máme pocit, že výpočet data velikonočních svátků může být sice trochu komplikovaný, ale že je jasný a nepochybný. Věřící raného středověku to tak nekomplikované neměli. Potíž určení data Velikonoc nespočívala jenom v tom, že je třeba použít lunisolární kalendář. Důvodů bylo více.

Poučka, kterou známe všichni, říká, že neděle Vzkříšení dle křesťanského kalendáře se určí jako první neděle po prvním jarním úplňku. A první jarní úplněk souvisí s jarní rovnodenností.

Martin – osobní vzpomínka

Musím předeslat, že Martin byl jako diamant. Broušený. Spousta fazetek. Záleželo na tom, jak jste ho natočili. Jevil se pak někdy jako obyčejný kámen. A jindy vyšlehlo světlo a celý se rozzářil a prosvítil vše kolem sebe. Nikdo nemůže říci, že by jej znal zcela kompletně a dokonale.

Denní modlitba komunity Aidana a Hildy III

1. část, 2. část

Jedním ze současných společenství, inspirujících se keltskou tradicí, je komunita Aidana a Hildy. Pokračujme v seznámením se strukturou její denní modlitby nešporami. Předpokládá se, že nešpory jsou modlitbou celého společenství, i když opět s určitými úpravami jsou využitelné i pro individuální použití. Hlavními důrazy večerní modlitby jsou světlo, pokoj a odpočinek. Větší část modlitby má děkovný charakter.

Denní modlitba komunity Aidana a Hildy I.

Jedním ze současných společenství, inspirujících se keltskou tradicí, je komunita Aidana a Hildy. Sebe samu chápe jako ekumenické celosvětové společenství, jehož členové se snaží žít křesťanství jako životní styl či spíše cestu, praktikovanou s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám a kontextům toho kterého člověka, pod vedením Ducha svatého podle toho, co Ježíš o své cestě zjevil skrze Písmo. Zaměřují se specificky na:

  1. Rozvoj celostní křesťanské spirituality pro současnost

Vysluhovat nebo předávat – aneb ztraceno v překladu

Korona-krize postavila před společenství věřících a následně i před teology důležitou otázku, a to jakým způsobem slavit Večeři Páně (pojem převažující v protestantismu) či eucharistii (pojem převažující v katolickém prostředí). V červnovém čísle (327) přinesly Getsemany pestrou paletu názorů na to, jak by se eucharistie mohla či měla v době krize slavit.

Modlitby poutníků

Poutnictví patří ke křesťanským hodnotám. Nebývalého rozkvětu se mu však dostalo v rámci keltského křesťanství, kde peregrinatio pro Christo patřilo téměř k povinnostem řádného keltského křesťana, který usiloval alespoň o kousíček svatosti. Termín samotný si keltské křesťanství vypůjčilo od sv.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Darina Bártová