Jste zde

Jak pokračuje věc tajných kněží

Prof. Häring zmínil v Lidových novinách 13. 5. 1993 nová hlediska. Je to řešení velmi prosté: Vypořádat se s ženatostí kněží tak, jak je v římskokatolické církvi zvykem u přestoupivších anglikánských (příp. jiných) duchovních.  Těm je papežem udělena jakási výjimka za zákona a oni mohou dále působit jako kněží, a to jako ženatí kněží, pokud měli rodinu.  U nás se situace zatím řeší tzv. "východní cestou". Alternativu zřízení resp.  potvrzení samostatného ordinariátu "umlčené církve", navrženou Kongregací pro nauku víry, diecézní biskupové odmítli. Rozhodli se podřídit si ordinované dle územního principu, což byla druhá varianta navržená Kongregací.  Z dostupných informací víme, že pro ty, kteří se přihlásili u místního biskupa a projevili ochotu pracovat případně i ve veřejné pastoraci, se učinily následující kroky: místní biskupové zaslali materiály jednotlivých uchazečů řeckokatolickému biskupovi do Prešova. Ten sepsal pokornou žádost na Kongregaci pro nauku víry o změnu ritu z latinského na byzantský, a to pro každého zvlášť. Zůstává otázkou proč - vždyť tato změna byla už před svěcením projednána. Vyplněné formuláře pak pan biskup Hirka odeslal zpět místním biskupům. Ti je podle všeho odeslali sami do Říma. Z Říma se signalizuje problematičnost, opět je nutno cosi zdůvodňovat. Kard. Ratzinger píše začátkem února 1993 diecézním biskupům o .problemata quae forte adhuc resolvi debeant, Apostoica sede adiuvante" tedy "o vážných problémech, které musí být řešeny s pomocí Apoštolského stolce". Problémy tajně svěcených jsou vřazeny do tohoto rámce. Reálně viděno, většina diecézních biskupů včetně Jána Hirky udělala kus práce a je to třeba ocenit. Reálný výsledek však žádný - jak dlouho ještě? Reakce tajně svěcených jsou logické:

Mnozí neprojevili zájem o veřejnou pastoraci a pokračují v dřívější praxi, někteří spekulují s příznačným světeckým optimismem o institutu či prelatuře, jiní jen trpí a čekají, jiní jsou rozzlobení. Kromě toho z určitých signálů víme, že tu operují sedisvakanti vietnamského lefébristy Ngho-Diem Thuce a skupiny s temnou minulostí, které odmítají rozhovor s místními biskupy vůbec.

Situaci komplikuje zpřísnění pro tajně svěcené v ČR. Výslovně byl zrušen kánon Kodexu východního práva, který umožňuje dvěma biskupům (od a ke) změnu ritu provést. Pro zdejší poměry je nutný souhlas Říma. A ke všemu se přitom musejí vyjádřit tři kongregace: Ratzingerova Kongregace pro nauku víry, Kongregace pro východní církve a Státní sekretariát. Zeměměřič K. z Kafkova Zámku by možná věděl, jak na to.

  • red-