Jste zde

Jan Konzal

Velikonoce

autor: 

1 K 5, 6b-8; J 20, 1-9

Zmrtvýchvstání Páně:  starý kvas, Petr a Jan u hrobu

Velikonoční vigilie

autor: 

Ř 6, 3-11; J 20, 1-18

Homilie (2014)

Nikdo z Ježíšových přátel nečekal podobné rozuzlení drsného dramatu posledního týdne Ježíšova života. Tím spíš tedy chápali Ježíšův hrob jako poslední slovo dějin k jeho existenci. Svědky byli všichni, kdo Ježíše viděli a slyšeli umírat: Přátelé i nepřátelé, skeptici i ti, které o poslední špetky naděje připravil rychlý spád dějin. Nad vším se zavřel hrob jako v našich všem přístupných dějinách slovo poslední.

Den utrpení Páně ("Velký pátek")

autor: 

Iz 52,13 - 53,12; J 18,1 - 19,42

(2011)

Den večeře Páně ("Zelený čtvrtek")

autor: 

Ex 12, 1-10; 1 K 11, 23-26; J 13, 1-17.31b-35

Večer před svým utrpením (2008)

Je užitečné nemísit tajemství eucharistie s tajemstvím vykoupení. Veliká noc deklaruje, jak se děje spása a na co všechno spása dosáhne a nabízí člověku přímou účast znovuprožíváním křtu. Eucharistie kultivuje ty nejdůležitější vztahy; posiluje víru a plodí naději v životodárné vztahy.

Náboženství a vyznání víry

autor: 

Smysl vyznání víry; apoštolské vyznání

(1977)

Co vlastně vyznáváme v Krédu? Vyznáváme svoji důvěru v určité, pro nás neviditelné, ale důležité skutečnosti. Už víme, že k osobní víře potřebuje křesťan také bližní - věřící i nevěřící bližní. Pokud totiž kdokoli z nás vyznává svou víru, vyznává při tom i sám sebe, svá specifika. Nemůže to být jinak. A je to dobře: odpovědně věřící to nutí k vytrvalému sjednocování reflexe svých osobních zážitků setkání se s pravdou.

Svátek sv. Marka 25.4.

autor: 

1 Pt 5, 5-14; Mk 16, 15-20

Ovoce víry v evangelium, petrovská služba (1994)

Když vyznával svou víru Marek, vzniklo tak svědectví, kterému poprávu říkáme evangelium; je totiž nepochybně dobrou zprávou. A ta víra je natolik ryzí, že se stává božím slovem o víře, naději a lásce.

Také o dnešním svátečním úryvku platí, že kvalita víry se pozná podle ovoce. Ta Markova se osvědčila, nebál se zapsat takové přísliby.

Úterý po 4. neděli postní

autor: 

(2008)

vlastní výběr textů: Ž 31, 1-16 nebo 31, 1-8; Mi 7, 1-9; Jk 5, 7-16; J 3, 14-21

Obnova vědomí cíle a cesty

  • mezi stěžejními tématy přípravy na obnovu křtu nemá chybět reflexe, kam, do jakého cíle míním investovat svou schopnost důvěřovat. Bez schopnosti důvěřovat cíli i cestě nikdo cíle dosáhnout nemůže.

Čtvrtek po Popeleční středě

autor: 

Dt 30, 15-20; L 9, 22-25; Cena života (1989)

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Jan Konzal