Jste zde

Dohody o křtu

25. ledna 1994 při večerní ekumenické bohoslužbě na závěr Týdne modliteb za jednotu křesťanů podepsali v kostele sv. Vojtěcha v Praze-Dejvicích představitelé tří nejpočetnějších křesťanských církví v České republice dvě Dohody o křtu: mezi církví římskokatolickou a Českobratrskou církví evangelickou a mezi církví římskokatolickou a Církví československou husitskou.  Obě Dohody jsou obsahově skoro totožné a potvrzují faktický stav, kdy církve uznávají platnost křtu udělovaného v sesterské církvi - tedy nic ekumenicky převratného. Přesto to byla událost významná a radostná.  Dohody o vzájemném uznání křtu uzavřelo již mnoho křesťanských církví po celém světě, u nás jednání započala již v roce 1968 a byla v roce 1990 obnovena. Přestože teologické problémy zde vlastně nikdy nebyly a teologové se na textu dohod velmi rychle shodli, při projednávání v příslušných církevních grémiích se zejména na římskokatolické straně jevily některé formulace jako problematické, ba nepřijatelné. Není zde místo na líčení všech peripetií, nezanedbatelnou roli však sehrálo i to, že se církevní činitelé setkávali s jiným jazykem, než na který byli dosud ve své církvi zvyklí. Je důležité a radostné, že vůle k dohodě posléze převládla. Potvrdila to též účast všech členů biskupské konference na bohoslužbě.  Vedli ji pražský arcibiskup Miloslav Vlk, synodní senior Pavel Smetana a patriarcha Vratislav Štěpának, kteří se všichni osobně angažovali, když příprava dohod vázla nebo narážela na úskalí. Bohoslužba byla velmi dobře připravena, byla prostá a hluboká. Do tradičního rámce bohoslužby slova se čteními z první a poslední knihy Bible o počátku a cíli cesty božího lidu (Gn 12,1-9 a Zj 21,1-4) a s evangeliem o Vzkříšeném Pánu církve (Mt 28,1-20) bylo po homilii plzeňského biskupa a předsedy biskupské komise ČBK Františka Radkovského zařazeno obnovení křestního slibu, které vyústilo ve vyznání společné víry slovy Apoštolského vyznání. Přítomní se pozdravili pozdravením pokoje a spojili v přímluvných modlitbách, přednesených zástupci pěti církví. Na závěr bohoslužby před podpisem Dohod promluvili předsedající církevní představitelé.

Organizátoři usoudili, že čtení dvou třístránkových dokumentů, v nichž každé slovo bylo pečlivě váženo a mnohdy pracně nalézáno, by nadměrně zatížilo pozornost posluchačů. Asi měli pravdu, leč stručný obsah Dohod mohl být sdělen. Zájemci naleznou jejich úplný text v ediční řadě Dokumenty České biskupské konference, vydávané sekretariátem ČBK.  Ještě dvě poznámky. S liturgickým obnovením křestního slibu, katolíkům dobře známým např. z velikonoční vigilie, se většina .nekatolických" účastníků setkala poprvé - a byla mile překvapena. A opět se potvrdilo, jak výborný zpěvník nám poskytli autoři Mešních zpěvů. Snadno se v něm našly všem přítomným známé staré české duchovní písně i závěrečné Bože, chválíme tebe. Dva české náboženské proudy měly v minulosti možná více společného, než se běžně přiznává.