Jste zde

Síť začíná vydávat knihy

V pátek 25. 3. 1994 v 16.30 hod bude v Emauzském klášteře v Praze veřejně představena první útlá knížka ekumenického nakladatelství Síť. Kniha s názvem .Na hranicích etické únosnosti" a podtitulem .Etické úvahy o problematice reprodukční medicíny a genové technologie" (asi 60 str., 18 Kč) se zabývá zejména morálními aspekty experimentů s lidskými embryi. Je určena odborné lékařské a teologické veřejnosti. Na setkání bude přítomen autor knihy Karl-Heinz Kleber, profesor morální teologie na univerzitě v Pasově, bude přítomen zástupce univerzitního nakladatelství, se kterým Síť na vydání této knihy spolupracovala, Dr. Mixa, ředitel JABOKU, pod jehož záštitou se setkání koná, Dr. Libor Ovečka, prof. Radim Palouš a další hosté.

Síť bude vydávat současná teologická i populárně-teologická díla zahraničních i domácích autorů. V pokročilém stadiu přípravy (s možností vydat v tomto roce) jsou tyto další tituly:

K. Klein (pseudonym domácího autora) Orientace - Spirituality následování ve světle bible a katolické tradice. Obsáhlé dílo zejména pro ty, kteří chtějí blíže proniknout k umění .duchovního vedení", ať již jako ti, kteří .vedou", nebo ti, co .jsou vedeni".

B. Häring - Moja zkúsenost s Cirkvou (slovensky) Světoznámý morální teolog odpovídá na otázky týkající se zejména II. vatikánského koncilu a současné církve.

F. Corley - Církev v podzemí Obsáhlá stať anglického novináře je doplněna jejím rozborem z pera odborníka na danou problematiku a příspěvky k tematice ES, které vycházely v časopise Getsemany v letech 1990-92 J. Gaillot - Biskup těch druhých Životní profil populárního katolického biskupa z Evreux v Normandii Zvěstování víry (Holandský katechismus) I + II Studijní vydání světoznámého pokoncilního katechismu pro dospělé, který nebyl v mnohém dosud překonán.

M. Máša - Homilie Souhrné vydání nedělních homilií vycházejících v časopise Getsemany v letech 1990-93.

Knihy chceme nabídnout těm knihkupectvím, kde se prodávají Getsemany.

Kromě toho budeme distribuovat knihy vlastní sítí za nižší ceny. Prosíme Vás o vyplnění a zaslání přiloženého lístku, abychom si upřesnili představu o potřebné výši nákladů.

Rychlost vydávání těchto knih je nyní, kdy máme vyřízena autorská práva, kdy jsou knihy v redakčně pokročilém stádiu, kdy je nakladatelství po 14-ti měsíčním čekání registrováno ovlivněna podstatnou měrou množstvím peněz pro platby tiskárně. Abyste mohli v začátku Síti nějak pomoci, navrhujeme Vám zřízení čtenářského fondu. Např. při odběru první knihy od nás byste zaplatil(a) vyšší částku (dle vlastního uvážení a možností), ze které by se později spláceli další Vámi odebrané knihy.