Jste zde

Programové prohlášení nakladatelství Síť

Ekumenické nakladatelství Síť, které se dnes poprvé představuje, bude vydávat současnou teologickou a populárně teologickou literaturu jak zahraničních, tak domácích autorů.

Žijeme v době, která vyznává především kvality pragmatické: spoléhá nejčastěji na ekonomickou sílu, na moc. Toto nakladatelství chce už svou existencí, ale i svým edičním programem svědčit o jiných pramenech naděje.  Jsme a chceme zůstat nakladatelstvím v poctivém slova smyslu křesťanským, a tedy ekumenickým. Tyto záměry nám jistě zkomplikují i existenci ekonomickou. Na druhé straně nám však, jak doufáme, pomůže neziskový charakter díla obhájit potřebnou šíři odborného zájmu a také potřebný prostor duchovní.

Chceme zpřístupnit čtenářům i takové tituly, které by asi nedostaly podporu mocných, ale které by podle našeho přesvědčení mohly současnému věřícímu člověku ulehčit jeho hledání božího království.  Síť nechce mít nic společného se starořímským nástrojem gladiátorských soubojů. Není tu k boji, ale k otevřenosti - k rozprostření. K tomu, aby se do ní vešlo .množství ryb", kterých .ač jich bylo tolik, síť se neprotrhla" (srv. J 21, 6-11). Uvědomujeme si ovšem, že je tu jisté specifikum, kterým bychom rádi přispěli k mozaice existujících nakladatelství. Chceme pomáhat formovat křesťany v duchu evangelia, křesťany ochotné spoluvytvářet církev i žít v dnešní sekularizované společnosti.