Jste zde

Modlitby za Bosnu

Již od podzimu loňského roku pořádá Nadace Tolerance každý měsíc pravidelná shromáždění jako projev solidarity s trpící Bosnou a Hercegovinou.  Na shromáždění modliteb, které se konalo 28. 4. 94 na schodišti Národního muzea v Praze, byli pozváni zástupci tří monoteistických náboženství: vrchní zemský rabín Karol Sidon, prezident České křesťanské akademie doc.dr.  Tomáš Halík, pravoslavný kněz Christian Popescu a islámský ímám, který u nás slouží uprchlíkům, Džafer Gračič.

Modlitby měly zcela sekulární ráz. Každý z hostů přednesl poselství míru a pokoje vycházeje přitom z tradic své komunity, které přecházelo v modlitbu.  Odpovědí byl potlesk asi 200 účastníků. Jednotlivé vstupy byly proloženy klavírními improvizacemi prof. Petra Ebena, které nejen charakterizovaly jednotlivé monoteistické proudy, ale napomáhaly pokračovat v modlitbě, která předtím zazněla slovně.

Postrádal jsem jednotící myšlenku, nebo alespoň pokus o vzájemnou rezonanci mezi jednotlivými hosty. Nejrealističtěji vyzněl text, který četl pravoslavný duchovní: .Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. . ."

  • pH